Zmluvy

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 5/2022 hodnotenie a výber výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov - TVORBA Mgr. art. Eva Čarnoká 100,00 detail
0002 4/2022 hodnotenie a výber výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov - TVORBA Mgr. art. Elena Čániová 80,00 detail
0003 3/2022 hodnotenie a výber výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov - TVORBA Mgr. art. Peter Králik 80,00 detail
0004 2/2022 choreografia tanca Mgr. art. Marek Grega 500,00 detail
0005 1/2022 choreografia tanca Milan Hvižďák 220,00 detail