Zmluvy

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 72/2021 lektorovanie TD Brigita Máchová 100,00 detail
0002 71/2021 lektorovanie TD "Cesta k talentu" Ján Kolesár 100,00 detail
0003 70/2021 lektorovanie TD "Cesta k talentu" Mgr. art. Peter Králik 100,00 detail
0004 69/2021 lektorovanie TD "Cesta k talentu" Ing. Drahomíra Hlohinová 100,00 detail
0005 68/2021 lektorovanie TD "Cesta k talentu" Ing. Igor Šimko 100,00 detail
0006 67/2021 lektorovanie TD "Cesta k talentu" Miroslava Pančišinová 100,00 detail
0007 66/2021 partitúry "A na Jana Janička" Peter Jantoščiak detail
0008 65/2021 Oprava havarijnej časti strechy PŠP s.r.o. Michalovce, Vajanského 1 Michalovce 07101 15084,00 detail
0009 64/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín Mgr. Mária Kasičová 200,00 detail
0010 63/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín Mgr. Silvia Zubková 200,00 detail
0011 62/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín Mgr. Marta Vilhanová 200,00 detail
0012 61/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín Mgr. Jela Timková 200,00 detail
0013 60/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín Mgr.Ľubica Bekéniová 200,00 detail
0014 59/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín MgA. Mgr. Marica Harčariková 200,00 detail
0015 58/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. 400,00 detail
0016 57/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín Mgr. Alžbeta Verešejová PhD. 400,00 detail
0017 56/2021 porota KS Hviezdoslavov Kubín PhDr. Miron Pukan, PhD. 400,00 detail
0018 55/2021 TD recitátorov Mgr. Irena Vargová 380,00 detail
0019 54/2021 TD recitátorov Mgr. Jela Timková 185,00 detail
0020 53/2021 TD recitátorov Mgr. Erika Kuriľaková 185,00 detail
0021 52/2021 spracovanie krojových súčastí FSZ Hana Chlebáková 340,00 detail
0022 51/2021 spracovanie krojových súčastí FSZ Radoslava Sciranková 60,00 detail
0023 50/2021 moderovanie Anna Dudašová 100,00 detail
0024 49/2021 vidoezáznam Štefan Kehl 200,00 detail
0025 48/2021 nesúťažné vystúpenie Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca 350,00 detail
0026 47/2021 členka poroty Mgr. Ružene Hospodárová DiS. art. 150,00 detail
0027 46/2021 členka poroty Mgr. Eva Zacharová 150,00 detail
0028 45/2021 predsedníčka poroty Mgr. Tatiana Švajková, PhD. 150,00 detail
0029 44/2021 vedenie rozb. seminára František Buraš 100,00 detail
0030 42/2021 vedenie TD Zoskáčik - výroba sviečok a mydiel Lucia Špáková 135,00 detail
0031 41/2021 vedenie TD Zoskáčik - háčkovanie Marta Kreculová 135,00 detail
0032 40/2021 vedenie TD Zoskáčik - maľba na textil Valéria Mitrová 50,00 detail
0033 43/2021 vedenie TD Zoskáčik - mokré plstenie Emília Rudincová 80,00 detail
0034 39/2021 moderovanie Zemplínske slávnosti Anna Dudašová 100,00 detail
0035 38/2021 vedenie TD Zoskáčik Emília Rudincová 200,00 detail
0036 1001214903 Slovanet, a.s. detail
0037 2290087310 Východoslovenská energetika a.s. detail
0038 1250041372 nájom FS Zemplín mesto Michalovce detail
0039 37/2021 nahrávanie OS Hviezd. Kubín Štefan Kehl 200,00 detail
0040 36/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Silvia Zubková 100,00 detail
0041 35/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Irena Vargová 100,00 detail
0042 34/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Iveta Burašová 100,00 detail
0043 33/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń PaedDr. Oľga Vasiľová 100,00 detail
0044 32/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń PaedDr. Marianna Tothová 100,00 detail
0045 31/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Mária Buchtová 100,00 detail
0046 30/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Mária Kasičová 100,00 detail
0047 29/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Jela Timková 100,00 detail
0048 28/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Erika Kuriľaková 100,00 detail
0049 27/2021 vedenie TD práca s hlinou "Remeslá inak.." Ján Kolesár 150,00 detail
0050 26/2021 vedenie TD práca so šúpolím "Remeslá inak.." Martina Sivčová 100,00 detail
0051 25/2021 vedenie TD zdobenie medovníčkov "Remeslá inak.." Emília Soročinová 100,00 detail
0052 24/2021 vedenie TD plstenie "Remeslá inak..." Emília Rudinocvá 150,00 detail
0053 23/2021 vedenie TD "Škola tanca" OZ Konopelka Martin Koščo, Fraňa Kráľa 66 Michalovce 250,00 detail
0054 22/2021 vedenie a príprava základných hereckých etud Mgr. Alžbeta Verešejová 150,00 detail
0055 21/2021 lektorovanie TD dirigentov Mgr. Katarína Smoterová 90,00 detail
0056 20/2021 lektorovanie TD dirigentov Mgr. Eva Eddy, PhD. 90,00 detail
0057 19/2021 lektorovanie TD dirigentov Mgr. Tatiana Švajková, PhD. 220,00 detail
0058 18/2021 vzdelávanie v oblasti foto "Fotogr. v malíčku" Mária Kostovčíková 50,00 detail
0059 17/2021 vzdelávanie v oblasti foto "Fotogr. v malíčku" Miroslava Pančišinová 150,00 detail
0060 16/2021 TD lektorovanie Art Soireé Brigita Máchová 50,00 detail
0061 15/2021 TD lektorovanie Art Soireé Mgr. Anna Kovaľová 150,00 detail
0062 14/2021 vedenie TD Heligonkári Milan Čisár 50,00 detail
0063 13/2021 vedenie TD Heligonkári Ing. Václav Mošpan 50,00 detail
0064 12/2021 vedenie TD Heligonkári Michal Oros 50,00 detail
0065 11/2021 réžia programu "Korene" Michigan Creative Factory, s.r.o. 663,00 detail
0066 10/2021 choreografie -Korene Michigan Creative Factory, s.r.o. 731,00 detail
0067 9/2021 hudobné partitúry "Korene" Michigan Creative Factory, s.r.o. 344,00 detail
0068 8/2021 hudobné partitúry "Korene" Jakub Kišš 344,00 detail
0069 7/2021 hudobné partitúry "Korene" Dušan Pulko 344,00 detail
0070 6/2021 hudobné partitúry "Korene" Ľubomír Buraš 344,00 detail
0071 5/2021 hudobné partitúry "Korene" Miroslav Dufinec 344,00 detail
0072 4/2021 partitúry "Korene" Ing. Radoslav Gajdoš 344,00 detail
0073 3/2021 réžia programu "Korene" Mgr. art. Miroslav Kisty 663,00 detail
0074 2/2021 choreografie -Korene Mgr. art. Miroslav Kisty 731,00 detail
0075 1/2021 vytvorenie loga ZKCaH, spracovanie grafického návrhu, vypracovanie Logo manuálu a zakúpenie licencie pre font písma použitý pre vytvorenie loga a na ďalšie produkty Lucia Špáková 170,00€ detail
0076 506210004 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail