Zmluvy

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 38/2021 vedenie TD Zoskáčik Emília Rudincová 200,00 detail
0002 1001214903 Slovanet, a.s. detail
0003 2290087310 Východoslovenská energetika a.s. detail
0004 1250041372 nájom FS Zemplín mesto Michalovce detail
0005 37/2021 nahrávanie OS Hviezd. Kubín Štefan Kehl 200,00 detail
0006 36/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Silvia Zubková 100,00 detail
0007 35/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Irena Vargová 100,00 detail
0008 34/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Iveta Burašová 100,00 detail
0009 33/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń PaedDr. Oľga Vasiľová 100,00 detail
0010 32/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń PaedDr. Marianna Tothová 100,00 detail
0011 31/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Mária Buchtová 100,00 detail
0012 30/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Mária Kasičová 100,00 detail
0013 29/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Jela Timková 100,00 detail
0014 28/2021 porota okr. kolo Hviezd. kubímń Mgr. Erika Kuriľaková 100,00 detail
0015 27/2021 vedenie TD práca s hlinou "Remeslá inak.." Ján Kolesár 150,00 detail
0016 26/2021 vedenie TD práca so šúpolím "Remeslá inak.." Martina Sivčová 100,00 detail
0017 25/2021 vedenie TD zdobenie medovníčkov "Remeslá inak.." Emília Soročinová 100,00 detail
0018 24/2021 vedenie TD plstenie "Remeslá inak..." Emília Rudinocvá 150,00 detail
0019 23/2021 vedenie TD "Škola tanca" OZ Konopelka Martin Koščo, Fraňa Kráľa 66 Michalovce 250,00 detail
0020 22/2021 vedenie a príprava základných hereckých etud Mgr. Alžbeta Verešejová 150,00 detail
0021 21/2021 lektorovanie TD dirigentov Mgr. Katarína Smoterová 90,00 detail
0022 20/2021 lektorovanie TD dirigentov Mgr. Eva Eddy, PhD. 90,00 detail
0023 19/2021 lektorovanie TD dirigentov Mgr. Tatiana Švajková, PhD. 220,00 detail
0024 18/2021 vzdelávanie v oblasti foto "Fotogr. v malíčku" Mária Kostovčíková 50,00 detail
0025 17/2021 vzdelávanie v oblasti foto "Fotogr. v malíčku" Miroslava Pančišinová 150,00 detail
0026 16/2021 TD lektorovanie Art Soireé Brigita Máchová 50,00 detail
0027 15/2021 TD lektorovanie Art Soireé Mgr. Anna Kovaľová 150,00 detail
0028 14/2021 vedenie TD Heligonkári Milan Čisár 50,00 detail
0029 13/2021 vedenie TD Heligonkári Ing. Václav Mošpan 50,00 detail
0030 12/2021 vedenie TD Heligonkári Michal Oros 50,00 detail
0031 11/2021 réžia programu "Korene" Michigan Creative Factory, s.r.o. 663,00 detail
0032 10/2021 choreografie -Korene Michigan Creative Factory, s.r.o. 731,00 detail
0033 9/2021 hudobné partitúry "Korene" Michigan Creative Factory, s.r.o. 344,00 detail
0034 8/2021 hudobné partitúry "Korene" Jakub Kišš 344,00 detail
0035 7/2021 hudobné partitúry "Korene" Dušan Pulko 344,00 detail
0036 6/2021 hudobné partitúry "Korene" Ľubomír Buraš 344,00 detail
0037 5/2021 hudobné partitúry "Korene" Miroslav Dufinec 344,00 detail
0038 4/2021 partitúry "Korene" Ing. Radoslav Gajdoš 344,00 detail
0039 3/2021 réžia programu "Korene" Mgr. art. Miroslav Kisty 663,00 detail
0040 2/2021 choreografie -Korene Mgr. art. Miroslav Kisty 731,00 detail
0041 1/2021 vytvorenie loga ZKCaH, spracovanie grafického návrhu, vypracovanie Logo manuálu a zakúpenie licencie pre font písma použitý pre vytvorenie loga a na ďalšie produkty Lucia Špáková 170,00€ detail
0042 506210004 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail