ZEMPLÍNSKE PERO

 

Poslaním regionálnej súťaže Zemplínske pero je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvoriť priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované,  súťaž je tematicky voľná a neanonymná, každý autor sa môže do súťaže zapojiť 5 poetickými resp. 2 prozaickými útvarmi v rozsahu 5 strán formátu A 4,  v slovenskom jazyku. Súťaží sa v literárnych žánroch : poézia, próza / rozprávky, poviedky, reportáže, glosy, fejtóny/. 

Súťaží sa v štyroch kategóriách - žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ, 1.-2.roč. osemročných gymnázií, žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ , resp. 3.-5. roč. osemročných gymnázií, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a ostatní dospelí. 

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Alena Navrátilová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc@zosmi.sk, www.zkcah.sk