Tlačové správy

Srdce ako dar 2020

Mládež spieva 2020

Zemplínske pero 2019

Slávnosti zborového spevu 2019

60. Zemplínske slávnosti 2019

100. výročie ukončenie I. svetovej vojny a vzniku československej republiky

Srdce ako dar 2018

Moderátorska abeceda

Sárova Bystrica

To najlepšie zo Zemplínskeho pera

Strom regiónu Zemplína

22. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov

Zemplínske pero

Chvíle vianočné

Nevyužité možnosti ľudovej medicíny

Vianoce s heligónkou

PREMENY-výstava fotografií Krízového strediska Snina

Fašiangové slávnosti - Lekárovce

EKO foto z plenéru – Výstava fotografií z Morského oka

Talentárium

Cifrované vajíčka

100% PARIS

Vansovej Lomnička

Vidiečanova Habovka

Mládež spieva

Tvorba 2016

62.Hviezdoslavov Kubín

22.Metamorfózy slova

Zemplínska heligónka

AMFO 2016

Štúrov Zvolen

Fugova domovina

Hudobný folklór dospelých

NIE, NIČ NEĽUTUJEM...

Detský farebný svet

EJ, ZALUŽICKI POĽO...

Malé čierne perličky

JOZEF DUBNIČKA - Obrazy a ikony

MATÚŠ PIUS NIEMIEC - Introit

Tvoríme so zoskáčikom

Zemplínske slávnosti

Kytica zvukov

ANDY GORE - Výber z tvorby

SRDCE AKO DAR

HELIGÓNKA A HELIGONKÁRI

TAJOMSTVO MODEROVANIA

SÁROVA BYSTRICA

TALENTÁRIUM MŠ

TOMÁŠ HULÍK - Život bobra XII.

23. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY CIRKEVNÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV

SOIRÉE VENOVANÉ ŽENÁM

MARTINA VANČIŠINOVÁ - MICHALOVOVÁ - Výstava Obrazov

Divadlo Kontra - NENÁVIDÍM

Vianočný swingový klavír Otakara Krásenského

Pavol Hammel - Obrazy

Zemplínska scénická jar

TVORBA 2017

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

DIVADELNÝ WORKSHOP

BENEFIČNÝ KONCERT - pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme

Mládež spieva 2017

23. Metamorfózy slova

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA 2017

Štúrov Zvolen 2017

DIVADELNÝ WORKSHOP 2

Obrazy Kataríny Bohmovej, Michaely Klimanovej a Evy Trizuljakovej

58. Zemplínske slávnosti

Gila Fatranová - Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia

Swingový klaví Otakara Krásenského

Cantiamo Insieme - Viva il Canto 2017

Kúzlo divadla

Čo chcel Bahram V. od Šankala

Srdce ako dar

24. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY CIRKEVNÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV

OBALY A KNIHY – výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice odborov: propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo

NÁŠ OD(B)RAZ - výstava prác žiakov odboru propagačná grafika

OKRÍDLENÍ PÚTNICI A VLK DRAVÝ A JEHO POTOMKOVIA

TALENTÁRIUM ZŠ

ŠTÚROV ZVOLEN

Mládež spieva 2018

Benefičný koncert

24. Metamorfózy slova

Aj jeseň života je krásna...

MOZAIKA - "NA SCÉNU" - herecký workshop

JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU

BARLIČKY Z UMENIA

SRDCE AKO DAR

Swingový klavír Otakara Krásenského

ABILYMPIÁDA

MOZAIKA - "TU A TERAZ"

INSITNÉ PRÍBEHY - Martin Pap a Miroslav Potoma

VARIÁCIE - Čaro heligónky - tvorivé dielne

Slávnosti zborového spevu

Zemplínske pero 2018

FS Zemplín na 1.Medzinárodnom festivale mládeže v Chandigarhe v Indii.