Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 Podnety o protispoločenskej činnosti sa podávajú na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

 

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/