68. Hviezdoslavov Kubín - KK 2022

 

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyhlasovateľom súťaže je MK SR a z jeho poverenia NOC a MŠ SR. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach je organizátorom 68.ročníka krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Krajské kolo 68. ročníka HK sa uskutoční 4.-5.-6. mája 2022. Uzávierka prihlášok do 22.4.2022.

Uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a aktuálnych opatrení!

Naďalej platí organizačný poriadok súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/, nastala zmena v prihlasovaní recitátorov. Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit      

 Výsledková listina

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01  

zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk