67. Hviezdoslavov Kubín - KK 2021

     Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach je organizátorom 67.ročníka krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po dohode riaditeľov kultúrnych inštitúcií KSK, sa pomenovania krajských kôl súťaží, ktoré neboli totožné s názvom celoštátneho kola, budú nazývať jednotne od okresného až po celoštátne kolo. Uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a aktuálnych opatrení!

Krajské kolo 67. ročníka HK sa uskutoční 24. - 29. septembra 2021

          Naďalej platí organizačný poriadok súťaže zverejnený na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/.

Organizačný poriadok