Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Adresa: Gorkého č.1, 07101 Michalovce

IČO : 31297722

DIČ : 2021505585

 

Zverejnené súhrnné správy v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

 

Informácie podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

rok 2013 - 2016

 

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle §117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• rok 2017

• rok 2018

• rok 2019

• rok 2020

• rok 2021

 

 

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

• Výzva na predkladanie cenovej ponuky - výmena radiátorových ventilov

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - oprava a obnova nárožného arkiera

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - dažďové zvody vnútorné nádvorie

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - krov

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - dažďové zvody arkier

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava havarijnej časti strechy

• Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ

• Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ - „Podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy“ + príloha

• Výzva na predkladanie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov-„Rekonštrukcia strechy-podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy“+ príloha