Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:          Zemplínske osvetové stredisko

Adresa:         Gorkého č.1, 07101 Michalovce

IČO :             31297722

DIČ :             2021505585

 

Zverejnené súhrnné správy v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie  

Informácie podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

rok 2013 - 2016

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle §117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

 

 

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - výmena radiátorových ventilov

Výzva na predkladanie cenových ponúk - oprava a obnova nárožného arkiera

Výzva na predkladanie cenových ponúk - dažďové zvody vnútorné nádvorie

Výzva na predkladanie cenových ponúk - krov

Výzva na predkladanie cenových ponúk - dažďové zvody arkier

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava havarijnej časti strechy

  Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ

Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ