AMFO 2021

 

 

Charakteristika :

AMFO je najstaršia a najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku. Svojim charakterom – je to trojstupňová postupová (regionálna, krajská a celoštátna) súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, vytvorených pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely.

Poslanie:

Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách je motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Spolu s ďalšími konzultáciami, diskusiami a výmenou skúseností prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

Organizátor regionálnej súťaže: ZKC A HVEZDÁREŇ, Michalovce  

 

Termín vernisáže:21.4.2021 o 16.oo hod.

Miesto konania : galéria, Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce

                                                                                                              Termín uzávierky: 13.4.2021

cele propozície súťaže

 označenia

  

 

 

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Pri akýchkoľvek otázkach či nejasnostiach kontaktujte dole uvedenú adresu.

 

 

Kontakt:

Marianna Chvastová, ZKC A HVEZDÁREŇ Michalovce 071 01, Gorkého 1

marianna.chvastova@zosmi.sk,  www.zosmi.sk