59. Výtvarné spektrum / TVORBA 2022

 

 

Regionálna, postupová súťažná výstava prác neprofesionálnych  výtvarníkov okresov Michalovce a Sobrance Postupová súťaž a výstava s celoštátnou pôsobnosťou, určená pre mládež od 15 rokov a dospelých. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne.

Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti  v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti - v kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorbe. 

Súťaž zahŕňa aj insitnú tvorbu, digitálnu tvorbu a novinkou je experiment  -  výtvarníkov s osobitým prejavom / ich diela obsahom, výtvarným stvárnením presahujú rámec ostatných súťažných kategórií a hodnotia sa bez rozlíšenia veku.

Organizátor regionálneho kola je Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň - Uzávierka súťaže je 1.3.2022

Termín výstavy - 10.3. - 1.4.2022 a Vernisáž výstavy 10.3.2022 o 16,00 hod. v galérii ZKCaH.

V tomto ročníku naďalej platia propozicie súťaže prístupné aj na stránke Národného osvetového centra.  

Do základného kola súťaže sa prihlasujete vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

 

 

Kontakt:

Marianna Mihaľová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

marianna.chvastova@zosmi.skwww.zkcah.sk