TVORBA 2021 / Výtvarné spektrum

 

 

TVORBA 2021

Výtvarné spektrum

Regionálna, postupová súťažná výstava

prác neprofesionálnych  výtvarníkov

okresov Michalovce a Sobrance

 Vernisáž výstavy: 24.3.2021

Termín uzávierky:16.3.2021

 Postupová súťaž a výstava s celoštátnou pôsobnosťou,

určená pre mládež od 15 rokov a dospelých.

Vyhlasuje a realizuje sa každoročne.

 

 

Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti  v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti

- v kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorbe.

Súťaž zahŕňa aj insitnú tvorbu, digitálnu tvorbu a novinkou je experiment  -  výtvarníkov s osobitým prejavom / ich diela obsahom, výtvarným stvárnením presahujú rámec ostatných súťažných kategórií a hodnotia sa bez rozlíšenia veku.

Do základného kola súťaže sa prihlasujete vyplnením elektronického formulára na stránke

Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

propozície