MLÁDEŽ SPIEVA

 

Mládež spieva 2022 je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Je to celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov a nie je tematicky zameraná ani vymedzená. Koná sa každý druhý rok.  Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. Má umožniť detským a mládežníckym speváckym zborom vystupovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, vytvárať priestor na vnímanie krásy hudby, pestovanie a uchovávanie spevnosti a zároveň na vytváranie  predpokladov na rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby. Ďalším z cieľov je pozdvihnúť a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorá si vyžaduje systematickú prácu s hudobne talentovanými interpretmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

 

Vyhlasovateľom a odborným garantom tejto súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Organizátorom krajského kola  KSK je Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach.

 

Termín súťaže 1.4.2022 - uzávierka prihlášok 25.3.2022.

 

V tomto ročníku naďalej platí organizačný poriadok TU súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/, nastala zmena v prihlasovaní do súťaže.

Prihlasovanie do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu/kraja - na tejto webovej stránke: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/ /chcem sa prihlásiť.     

 

 

Informácie o súťaži - Mládež spieva 2022 :

 

Predseda odbornej poroty: Mgr. art. et Mgr. Tatiana Švajková, PhD.

Členovia odbornej poroty: Mgr. Ružena Hospodárová, Mgr. Viera Džoganová

 

Výsledky súťaže :

 

Priamy postup: Detský spevácky zbor ZVONČEK pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

 

Strieborné pásmo: Prípravný zbor detského speváckeho zboru Anjelov

 

Bronzové pásmo: Detský spevácky zbor Anjelov

 

Tlačová správa

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Bc.Vladimír Krecula, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

vladimir.krecula@zosmi.sk,  www.zkcah.sk

 

FOTO TU !