ŠTÚROV ZVOLEN

 

 

 

 

 

Organizátorom regionálnej súťaže v rétorike je Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Súťaž Štúrov Zvolen má už svoju viacročnú tradíciu. Cieľom tejto súťaže je uvedomenie si previazanosti neverbálnej zložky komunikácie, ktorá úzko súvisí rečníckym prejavom a to, že v živote človeka ešte žiadna technológia neprekonala osobnú komunikáciu.