67.Hviezdoslavov Kubín 2021- Michalovce OK

  

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyhlasovateľom súťaže je MK SR a z jeho poverenia NOC a MŠ SR. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne. 

 

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach pripravuje v dňoch 7. a 8. júna 2021 okresné kolo tejto prestížnej súťaže. V tomto roku sa bude konať už 67. ročník. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných a stredných škôl v okrese Michalovce.   

Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov na celoštátnom kole v Dolnom Kubíne poukazujú na vyspelú úroveň „ michalovskej recitátorskej školy“ a osobností, ktoré recitátorov pripravujú. Napomáha záujmu o prednes a interpretáciu literatúry a ďalšiemu rozvoju jazykových a rečových kompetencií. Uchovávanie tejto tradície je dôležitou a zmysluplnou umeleckou prácou pedagógov, detí a mládeže, ktorá prispieva k sebarealizácii a poukazuje na stále živú silu umeleckého slova.

V tomto ročníku naďalej platí organizačný poriadok súťaže prístupný na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/,  nastala zmena v prihlasovaní recitátorov. Prihlasovanie je možné iba elektronicky.                                                                 Organizačný poriadok 2021

 

http://zosmi.sk/files/3vmcsxmnw6p4gwk6.doc