ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR

Celoštátne postupové súťaže a prehliadky divadiel vo všetkých formách sú vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach je organizátorom regionálneho kola pre okresy Michalovce a Sobrance. Zemplínska scénická jar je súťažnou prehliadkou určenou pre - Divadlá poézie a Detské recitačné kolektívy, Detské a mládežnícke divadlá a ochotnícke divadlá. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko - odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
umeleckej tvorby v oblasti divadla. Víťazi regionálneho kola postupujú do krajských kôl jednotlivých foriem súťaží / Belopotockého Mikuláš, Fedim, Divadlo a deti, Zlata-priadka-2022. Prehliadka je mimoriadnou príležitosťou pre divadelné kolektívy z nášho regiónu prezentovať sa a vyskúšať si kúsok divadelného umenia pod odborným drobnohľadom skúsenej poroty.

 

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

 zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk