VAK

Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie občianskeho povedomia.