KRONIKÁRSKY BALÍČEK

Vzdelávacie aktivity, konzultácie a poradenstvo pre starostov a kronikárov v regióne - historické súvislosti písania kroník a právne predpisy, ktoré túto činnosť zastrešujú.