BEZPEČNE NA INTERNETE

Cyklus online príspevkov zameraný na rozvoj digitálnych zručností a zvyšovanie povedomia o rizikách hroziacich v online priestore.

 

 Bezpečne na internete - Bezpečne v sieti - ochrana osobných údajov na sociálnych sieťach.

Bezpečne na internete - NETIKETA

 

Rozvoj komunikačných schopností - Ponorka v bubline

 

Riziká na internete

 

Bezpečne na internete I. - Nakupovanie online ...

 

Z online sveta do reality I.

 

Z online sveta do reality II.

 

Z online sveta do reality III.