ABILYMPIÁDA

Abilympiáda je súťažnou prehliadkou pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých. Zameraná je na prezentáciu remeselných zručností a tvorivosti : paličkovaná čipka, háčkovanie, tkanie, drevorezba, maľba na textil, sklo a hodváb, zdobenie medovníčkov, pletenie z papiera  a trávy, aranžovanie kvetov, recyklácia odpadových materiálov a studená kuchyňa. Cez tradičnú ľudovú kultúru a záujmovoumeleckú činnosť prispievame k dôstojnému životu ľudí so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodneným občanom, ponúkame možnosť sebarealizácie , odbúravame sociálne bariéry a predsudky voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, posilňujeme výchovu k  tolerancii, rozširujeme kultúrne práva skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

 

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk