KONTAKT / STRUNOBRANIE

 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka autorskej populárnej hudby

 

Súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž sa s niekoľkými prerušeniami koná od roku 1994, najprv pod názvom Country Rodeo (1994-1995) a od roku 1996 pod názvom Strunobranie .  Strunobranie dáva priestor talentovaným hudobníkom (vokalistom a inštrumentalistom), ktorí sa môžu prezentovať v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby, podporuje a rozvíja umeleckú a koncertnú činnosť kapiel a sólistov, ich autorskú tvorbu v slovenskom jazyku  a taktiež zvyšuje ich hudobnú a interpretačnú úroveň.

 

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

 

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach pripravuje krajské kolo pre Košický samosprávny kraj - 25.6.2022  - uzávierka prihlášok - 10.6.2022 .

 

Súťažná prehliadka bude súčasťou festivalu - Jánske ohne nad šíravou a víťazi budú mať môžnosť vystúpiť vhlavnom večernom programe...

 

V tomto ročníku platí organizačný poriadok TU súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/

 

Prihlásiť sa môžete cez formulár TU

 

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Bc.Vladimír Krecula, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

vladimir.krecula@zosmi.sk,  www.zkcah.sk