VIVA IL CANTO - CANTIAMO INSIEME

 

Viva il canto  je celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov  a je určená dospelým.  Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená  a koná každé dva roky. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu.
Súťaž prispieva k zvyšovaniu umeleckej úrovne speváckych zborov prostredníctvom hodnotiacich seminárov a iných foriem sprievodných a vzdelávacích podujatí.

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Bc.Vladimír Krecula, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

vladimir.krecula@zosmi.sk,  www.zkcah.sk