História hvezdáreň

Hvezdáreň bola zriadená 1.12.1981 ako príspevková organizácia pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň so sídlom v Michalovciach. Svoju činnosť najprv otvorila v provizórnych priestoroch na Námestí osloboditeľov, kde nemala k dispozícii prednáškovú miestnosť, a tak sa podujatia konali len v priestoroch objednávateľov alebo v prednáškových sálach mesta a okresu. Neskôr sa hvezdárni odovzdala do správy budova domu významného maliara Zemplína – T.J. Moussona. Pracovníci hvezdárne sa do budovy nasťahovali 1. januára 1986 po rozsiahlej prestavbe a rekonštrukcii. Aj napriek mnohým kolaudačným poruchám bola prínosom pre činnosť, pretože bolo možné prijímať návštevníkov v prednáškovej sále. Neskôr boli dokončené aj kupoly a začalo sa s pozorovaním pre verejnosť a s odbornými pozorovaniami. 

V rokoch 2015 – 2016 došlo k celkovej rekonštrukcii budovy hvezdárne a tým sa výrazne zlepšili podmienky pre návštevníkov aj pracovníkov organizácie.

 

     

 

 V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa hvezdáreň zlúčila so Zemplínskym osvetovým strediskom a od 1.1.2021 vznikla  nová organizácia s názvom Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň (skr. ZKCaH).