TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

Uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva je hlavným zámerom štátnej kultúrnej politiky, ale aj kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tradície, ktoré prežívajú v bežnom živote a v kultúre sú tým, čo nás odlišuje od iných národov sveta.

V spolupráci so školami a obecnými úradmi pripravujeme tematické tvorivé dielne zamerané na prezentáciu a osvojenie tradičných remesiel pod vedením skúsených lektorov. Tradičné ľudové remeslá sú súčasťou folklórnych podujatí v regióne (slávnosti, festivalov, jarmokov, ale aj súčaťou Top podujatí programu Terra Incognita- Jánske ohne nad Šíravou, Zemplín Veterán Ralley). Podujatím s programom zameraným na tradičnú ľudovú kultúru je denný letný tábor ZOSKÁČIK, ktorý sa teší veľkému záujmu. Program tábora je zameraný na tradičnú ľudovú kultúru a remeslá, ale aj prosociálnu výchovu a prevenciu v rôznych oblastiach.

 

Sme organizátormi týchto okresných a regionálnych súťaží:

 • ZEMPLÍNSKE PERO- regionálna súťaž pre začínajúcich autorov v literárnej tvorbe,
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre okresy Michalovce a Sobrance,
 • ŠTÚROV ZVOLEN- regionálna súťaž v rétorike pre žiakov základných a stredných škôl,
 • ZEMPLÍNSKA SCÉNICKA JAR- regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla,
 • SÁROVA BYSTRICA- regionálna súťaž moderátorov do 25.rokov,
 • VIDIEČANOVA HABOVKA- okresná súťaždetských folklórnych súborov,
 • ŠAFFOVA OTROHA- regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci,
 • EJ ZALUŽICKY POĽO- regionálna súťaž v speve ľudových piesní pre deti ZŠ,
 • CIRKEVNÉ ZBORY- regionálna prehliadka CSZ,
 • DIVERTIMENTO MUSICALE- regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej  hudby,

 

Krajských a iných súťažných prehliadok:

 • MLÁDEŽ SPIEVA- krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov KSK,
 • VIVA IL CANTO- krajská súťažná prehliadka speváckych zborov dospelých,
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov KSK,
 • SÁROVA BYSTRICA- krajská súťaž mladých moderátorov do 25.rokov KSK,

 

Iné:

 • ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA- celoslovenská prehliadka v hre na heligónku a akordeón,
 • AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA...- regionálna prehliadka ZUČ seniorov,
 • ABILYMPIÁDA- súťažná prehliadka zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených občanov,
 • VANSOVEJ LOMNIČKA- regionálna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy žien,
 • "NIE, NIČ NEĽUTUJEM"- šansónový večer