Farebný svet Zemplína 2021

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce pripravuje v roku 2021 pre deti základných škôl ďalší, už 2. ročník výtvarnej súťaže FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA, ktorá je zameraná na výtvarné stvárnenie krás nášho regiónu - Zemplína, jeho prírodných kultúrnych a historických skvostov, no aj ľudí tu žijúcich.
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivé schopnosti detí a podnecovať ich záujem o spoznávanie vlastného regiónu a jeho bohatstva.

Súťaž je určená pre deti ZŠ okresu Michalovce a Sobrance. Výtvarné práce detí doručte na adresu ZKCaH do 5. júna 2021.