Vansovej Lomnička

Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom Vansovej Lomničky je Únia žien Slovenska Bratislava. Regionálnu súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy žien organizuje Okresná organizácia Únie žien v Strážskom. Spoluorganizátormi sú : Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň a Dom Matice slovenskej v Michalovciach. 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk