Kontakty

 
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ a ZEMPLÍNSKE KULTÚRNE CENTRUM 
Gorkého  1, 071 01 Michalovce  
tel. číslo ZKCaH - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310  

tel. číslo HVEZDÁREŇ - +421 56 644 32 59

tel. číslo FS ZEMPLÍN - +421 56 642 56 03

web: www.zkcah.sk
email: zos@zosmi.sk  

IČO: 31297722

DIČO: 2021505585

 

ČÍSLO ÚČTU: SK16 8180 0000 0070 0018 5019


 

 

Mgr. Alena Navrátilová

riaditeľka 

tel. číslo - +421 56 642 15 90, +421 940 944 888

alena.navratilova@zosmi.sk

 

Ing. Erika Soósová

ekonómka

tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310

soosova@zosmi.sk

 

Ing. Júlia Sabovová

personalistka

+421 918 908 310

zos@zosmi.sk

 

Mgr. Alena Navrátilová

folklór, tradičná ľudová kultúra, literárna tvorba, klubová činnosť, projekty

tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310

zuc@zosmi.sk

 

Mgr. Lucia Kreculová

umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tradičná ľudová kultúra, projekty

tel. číslo - +421 56 644 13 48 , +421 918 908 310

zuc2@zosmi.sk

 

Bc. Vladimír Krecula

audiovizuálna technika, hudba, spev, spevácke zbory, projekty, foto

tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310

vladimir.krecula@zosmi.sk

 

PhDr. Anna Mondoková

projekty, výchova a vzdelávanie

tel. číslo - +421 56 644 13 48 , +421 918 908 310

anna.mondokova@zosmi.sk

  

Mgr. Dana Čičáková

výchova k prosociálnosti, estetická výchova, projekty

tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310

dana.cicakova@zosmi.sk

 

Marianna Mihaľová

výstavníctvo, výtvarníctvo, fotografia, propagačná činnosť, projekty

tel. číslo - +421 56 644 13 48 +421 918 908 310

marianna.chvastova@zosmi.sk

 

 

 

Mgr. Nikoleta Sakáčová Kačmárová

zabezpečovanie informačných , publicistických a tlačových vzťahov

zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom

tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310

nikoleta.kacmarova@zosmi.sk

 

Mgr. Daniela Ontkócová- MD

 

 MVDr. Václav Mondok

šofér, údržbár

  

 Lenka Mrazová

upratovačka

 

Folklórny súbor Zemplín

Ulica Štefánikova č.1285 , 071 01 Michalovce

tel. číslo - +421 56 642 56 03 +421 907 936 313

email: zemplin @zemplin.org

web: www.zemplin.org

 

Mgr. Patricia Buxarová

organizačná pracovníčka FS Zemplín

tel. číslo - +421 56 642 56 03, +421 907 936 313

zemplin@zemplin.org

 

Marianna Koščová

krojárka

 

Magdaléna Filíčková

upratovačka, práčka

 

 

Detašované pracovisko Sobrance

Námestie Slobody 26, 073 01 Sobrance

tel. číslo - +421 56 652 11 45

email: sobrance@zosmi.sk

web: www.zosmi.sk

 

Mgr. Erika Demčáková

sam. odb. pracovníčka MŠVaV, projekty

erika.demcakova@zosmi.sk

 

PhDr. Alena Timková

sam. odb. pracovníčka ZUČ, projekty

alena.timkova@zosmi.sk

 

 

Hvezdáreň

Ulica Hrádok 2647/1, 071 01 Michalovce

tel.číslo - +421 56 644 32 59

email: info@hvezdaren-mi.sk

web: www.hvezdaren-mi.sk

 

RNDr. Zdeněk Komárek

astronóm

komarek@hvezdaren-mi.sk

 

PhDr. Milada Jakubecová

lektorka astronómie

jakubecova@hvezdaren-mi.sk

 

Mgr. Juliána Gladišová

lektorka enviromentalistiky

gladisova@hvezdaren-mi.sk

 

RNDr. Igor Parnahaj, PhD

astronóm

parnahaj@hvezdaren-mi.sk

 

Zdenka Mazurová

upratovačka