Kontakty

 

Adresa:

 
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Gorkého  1, 071 01 Michalovce  
tel. číslo ZKCaH - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310  

tel. číslo HVEZDÁREŇ - +421 56 644 32 59

tel. číslo FS ZEMPLÍN - +421 56 642 56 03

web: www.zosmi.sk
email: zos@zosmi.sk  

 
Mgr. Alena Navrátilová   
poverená riadením ZKCaH
 

tel. číslo - +421  56 642 15 90, +421 940 944 888
alena.navratilova@zosmi.sk 


Ing. Erika Soósová
ekonómka 
tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908  310              
                

soosova@zosmi.sk    

  

Ing. Júlia Sabovová

personalistka

+421 918 908 310

zos@zosmi.sk

 

Mgr. Alena Navrátilová   

folklór, tradičná ľudová kultúra, literárna tvorba,  klubová činnosť, projekty  

tel. číslo - +421 56 644 13 48,  +421 918 908 310
zuc@zosmi.sk


Mgr. Lucia Vetrecinová
umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tradičná ľudová kultúra, projekty   
tel. číslo - +421 56 644 13 48 , +421 918 908 310  
zuc2@zosmi.sk 

 

Vladimír Krecula  

audiovizuálna technika, hudba, spev, spevácke zbory, projekty, foto

tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310 

vladimir.krecula@zosmi.sk 

 

PhDr. Anna Mondoková

projekty, výchova a vzdelávanie

tel. číslo - +421 56 644 13 48 , +421 918 908 310

 

Mária Tkáčová

ekologická výchova, zdravotná výchova,
prevencia kriminality a drogových závislostí, menšinová kultúra, projekty
tel. číslo - +421 56 644 13 48, +421 918 908 310

msv@zosmi.sk    

 

Mgr. Dana Čičáková
výchova k prosociálnosti, estetická výchova, projekty  

tel. číslo - +421 56 644 13 48,  +421 918 908 310
dana.cicakova@zosmi.sk

 

Marianna Chvastová
výstavníctvo, výtvarníctvo, fotografia, propagačná činnosť, projekty
tel. číslo - +421 56 644 13 48  +421 918 908 310
marianna.chvastova@zosmi.sk

 

Ján Hlaváč
výtvarníctvo, propagačná činnosť , výstavníctvo, foto
tel. číslo - +421 56 644 13 48  +421 918 908 310
jan.hlavac@zosmi.sk 

 

Mgr. Nikoleta Sakáčová Kačmárová

zabezpečovanie informačných , publicistických a tlačových vzťahov

zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom

tel. číslo - +421 56 644 13 48,  +421 918 908 310

nikoleta.kacmarova@zosmi.sk

 

Mgr. Daniela Ontkócová- MD

 

 

Viktória Sotáková

upratovačka 

 

 

Folklórny súbor Zemplín
Ulica Štefánikova č.1285 , 071 01 Michalovce
tel. číslo - +421 56 642 56 03  +421 907 936 313

email: zemplin @zemplin.org

web: www.zemplin.org                                                            

Mgr. Patricia Buxarová
organizačná pracovníčka FS Zemplín

tel. číslo - +421 56 642 56 03, +421 907 936 313

zemplin@zemplin.org

 

Marianna Koščová
krojárka

 

Magdaléna Filíčková 
upratovačka, práčka

 

 

Detašované pracovisko Sobrance

Ulica Námestie Slobody 26, 073 01 Sobrance
tel. číslo - +421 56 652 11 45

email: sobrance@zosmi.sk
web: www.zosmi.sk  

Mgr. Erika Demčáková

sam. odb. pracovníčka MŠVaV, projekty

 erika.demcakova@zosmi.sk

 

 

PhDr. Alena Timková

sam. odb. pracovníčka ZUČ, projekty

 alena.timkova@zosmi.sk

 

 

Hvezdáreň

Ulica Hrádok 2647/1, 071 01 Michalovce

tel.číslo - +421 56 644 32 59

email: info@hvezdaren-mi.sk

web: www.hvezdaren-mi.sk

P

RNDr. Zdenek Komárek

Astronóm

komarek@hvezdaren-mi.sk

P

PhDr. Milada Jakubecová

Lektorka astronómie

jakubecova@hvezdaren-mi.sk

P

Mgr. Juliána Gladišová

Lektorka enviromentalistiky

gladisova@hvezdaren-mi.sk

P

RNDr. Igor Parnahaj, PhD

Astronóm

parnahaj@hvezdaren-mi.sk

P

Zdenka Mazurová

Upratovačka