Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 2/2021 oprava zásuviek, svetiel Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, 07101 Michalovce 100,00 detail
0002 1/2022 digitalizácia archívnych materiálov um. tvorby FSZ r. 1971-1980 Mgr. art. Miroslav Kisty 352,00 detail