Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 17/2023 knihy - ceny Pantha Rhei s.r.o., K´úpeľná 2 Veľký Meder 93201 250,00 detail
0002 16/2023 prenájom + tech. zabezp. Zempl. scénicka jar MsKS Michalovce Nám. osloboditeľov 25 071 01 500,00 detail
0003 15/2023 propagačný materiál 70.výročie kult. osvet. činnosti Roman Vorreiter PrintMedia, Prpf. Hlaváča 26 Michalovce 07101 200,00 detail
0004 14/2023 porota "Eniki, Beniki" OZ LHOH Šafariková 84, 04801 Rožňava 150,00 detail
0005 13/2023 predseda poroty "Eniki, Beniki" MA Michal Kupec Mierová 431, Veľká Ida 04455 150,00 detail
0006 12/2022 tech. zabezpečenie reg, súťaž Eniki, Beniki MsKS Michalovce Nám. osloboditeľov 25 071 01 200,00 detail
0007 11/2023 predplatné časopis Kozmos L.K.Permanent, s.r.o., p.p. 4, 834 14 BRATISLAVA 34 20,00 detail
0008 10/2023 revízia has. prístrojov ZKC, FSZ Štec Igor Masarykova 78 Michalovce 07101 202,26 detail
0009 9/2023 občerstvenie - Výtvarné spektrum SEM TAB Ing. Dalibor Semjan, Kavarnianska 4, 07101 Michalovce 120,00 detail
0010 8/2023 darč. poukážky Pantha Rhei s.r.o., Kúpeľná 2 Veľký Meder 93201 180,00 detail
0011 7/2023 preprav krojov, hud. nástrojov pol. koncert DFSZ TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3 07101 Michalovce 50,00 detail
0012 6/2023 zapož. tech. vybavenia pol. koncert DFSZ SZUŠ Talentum Okružná 3552 Michalovce 07101 350,00 detail
0013 5/2023 bagety členom DFSZ pol. koncert Marcela Kotrlová , Ukrajinská 171/11 Michalovce 07101 162,50 detail
0014 4/2023 fotodokumentácia polročný koncert DFS Zemplínik Prophoto s.r.o. Erika mojsej Lastomír 386 200,00 detail
0015 3/2023 videozáznam polročného koncertu DFS Zemplínik Ing. František Lenhard Farská 169/13, 071 01 Michalovce 300,00 detail
0016 2/2023 penájom , ozvučenie, osvetleni pol. koncert DSFZ MsKS Michalovce Nám. osloboditeľov 25 071 01 400,00 detail
0017 134/2022 pasportizácia budovy ZKC mmarchitects s.r.o. Lekárovce 78 Michalovce 071 01 9840,00 detail
0018 1/2023 toner 2 ks Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocka 30 811 08 Bratislava 21,47 detail
0019 137/2022 oprava exter. a inter. dvier -2ks Matuš Matej MMservis Bánovcenad Ondavou 65 072 04 200,00 detail
0020 136/2022 elektronicky stravny lístok DOXX-stravné lístky s.r.o Murgašová 3Žilina 01001 1229,10 detail
0021 21.12.2022 kamera FSZ NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 429,99 detail
0022 133/2022 výmena svetiel Ing. Štefan Adámek, Tulipánová 5 07101 Michalovce 3393,00 detail
0023 132/2022 daršeky DOXX-stravné lístky s.r.o Murgašová 3Žilina 01001 396,00 detail