Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 3022421519 ceninové poukážky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 396 detail
0002 2500667629 skutočná spotreba VVS, a.s. 346,79 detail
0003 2500667747 skutočná spotreba VVS, a.s. 130,88 detail
0004 7062022 činnosť autorizovaného technika BOZP a PO Jozef Hreha 90 detail
0005 2022042 výmena svetiel na základe VO Ing. Štefan Adámek Merel 3393 detail
0006 3022723290 elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1229,10 detail
0007 2022065 prezentačné materiály Ing. Dušan Grigeľ 490 detail
0008 2022064 prezentačné materiály na základe vyhodnotenia verejného obstarania Ing. Dušan Grigeľ 6550 detail
0009 2212159 skladacie turistické mapy VKÚ Harmanec, s.r.o. 261,12 detail
0010 2022003982 meteorologickáu stanica pre hvezdáreň Peter Orešanský - Profisat 270,10 detail
0011 20.12.2022 vyhotovenie a dodanie folklornej/tanečnej/ obuvi pre FS Zemplin Cipisek - Folkart, s.r.o. 9000 detail
0012 500998 odborná prehliadka a mazanie výťahu Veronika Rusnáčková - LIFTEX 204,24 detail
0013 2022025 vytvorenie novej web stránky na zákklade vyhlásenej zákazky s NH OceanWeb Technologies s.r.o. 2000 detail
0014 132022 oprava tanečnej obuvi Jozef Sidun JOSI 200 detail
0015 920102000056 skladacie stoly 3 ks JYSK s.r.o 195 detail
0016 4591782418 PHM Evo Diesel Slovnaft, a.s. 30,24 detail
0017 20220016 oprava havarijného stavu stropu a s tým súvisiace práce na základe vyhodnotenia ponúk verejného obstarania Stanislav Žák 4800 detail
0018 3022420953 poplatok za vydanie stravovacích kariet DOXX DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,25 detail
0019 1001214903 paušálny poplatok DSL 15 Slovanet, a.s. 18 detail
0020 8318486800 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 31,26 detail
0021 8318484792 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 20,77 detail
0022 8318486810 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 11,28 detail
0023 1491219044 mesačné poplatky hlasové služby O2 Slovakia, s.r.o. 76 detail
0024 20226826 servis a údržba Next Team, s.r.o. 23,95 detail
0025 20220268 propagačné materiály k projektu Slávnosti zborového spevu 2022 Roman Vorreiter PRINTMEDIA 81,60 detail
0026 7292738324 elektrina VSE, a.s. 180,49 detail
0027 362022 preprava osob dna 04.12.2022 - projekt Slávnosti zborového spevu 2022 Jaroslav Pinkovský autobusová doprava 321,10 detail
0028 506220136 TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 12/2022 Služby mesta Michalovce s.r.o. 238,97 detail
0029 7294238050 elektrina VSE, a.s. 292,28 detail
0030 2205106592 predplatné časopisu SKY AND TELESCOPE Slovenská pošta, a.s. 190,80 detail
0031 2226727 dodanie internetu za 12/2022 Minet Slovakia s.r.o. 54,80 detail
0032 20220215 pečiatky výroba Roman Vorreiter PRINTMEDIA 134,40 detail
0033 1250041372 prenájom priestorov FSZ mesto Michalovce 1,37 detail
0034 27022014 prenájom priestorov pracovisko SO Marta Kupcová 100 detail
0035 2022412 výkon zodpovedenj osoby za 12/2022 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. 52,80 detail
0036 223312082 konektivita, verejná IP adresa DALNet s.r.o. 26,40 detail
0037 8161381822 zemný plyn SPP, a.s. 6769 detail
0038 6442022 činnosť autorizovaného technika BOZP a PO Jozef Hreha 90 detail
0039 122294 ročný registračný pooplatok za doménu hvezdarem-mi.sk INVER spol. s r.o. Košice 83,08 detail
0040 202201136 technickéé vybavenie na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarania MICOMP spol. s r.o. 5898,90 detail
0041 2022208 propagačné materiály k projektu ABILYMPIADA MinuteCopy s.r.o. 265,98 detail
0042 4591766172 PHM Evo Diesel Slovnaft, a.s. 23,72 detail
0043 1331137036 mesačné poplatky hlasové služby O2 Slovakia, s.r.o. 76 detail
0044 1001214903 paušálny poplatok DSL 15 Slovanet, a.s. 18 detail
0045 506220125 TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 11/2022 Služby mesta Michalovce s.r.o. 238,97 detail
0046 20226097 servis a údržba Next Team, s.r.o. 21,45 detail
0047 7292568145 elektrina VSE, a.s. 281,10 detail
0048 7292471254 elektrina VSE, a.s. 157,55 detail
0049 8316648168 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 20,74 detail
0050 8316649830 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 32,04 detail
0051 8316649845 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0052 2226130 dodanie internetu za 11/2022 Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0053 2022026 revízia plynových a tlakových zariadení, revízia elektrických spotrebičov Ing. Štefan Adámek Merel 1037 detail
0054 2022030 revízia elektrických spotrebičov, rozvodov a bleskozvodov Ing. Štefan Adámek Merel 1257 detail
0055 2022032 vyčietenie neutrealizačnej jednotky pre kotly, oprava svetiel v hvezdárni Ing. Štefan Adámek Merel 195 detail
0056 8412164656 elektrina VSE, a.s. 217 detail
0057 8412163899 elektrina VSE, a.s. 17 detail
0058 20221101 metodický materiál hvezdárne - meteority Kamienok s.r.o. 161,70 detail
0059 692022 dodanie tovaru - dezinfekcia na podlahy Hmotné rezervy KSK 245,07 detail
0060 202200080 prehodenie kolies a uskladnenie pneu a diskov AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. 60 detail
0061 27022014 prenájom priestorov pracovisko SO Marta Kupcová 100 detail
0062 1250041372 prenájom priestorov FSZ mesto Michalovce 1,32 detail
0063 223311079 konektivita, verejná IP adresa DALNet s.r.o. 26,40 detail
0064 2022088 spracovanie vizualizácií budovy Hvezdárne Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 2000 detail
0065 2022359 výkon zodpovedenj osoby za 11/2022 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. 52,80 detail
0066 1022324685 unlimited hosting Websupport s.r.o. 102,91 detail
0067 8151347030 zemný plyn SPP, a.s. 5846 detail
0068 616/2022 činnosť autorizovaného technika BOZP a PO Jozef Hreha 90 detail
0069 20220011 lektorovanie a materiál na TD - Na krátko a kreatívne -maľovanie na hodváb Občianske združenie Podoby Zemplína 300 detail
0070 229910022 tovar - TP link Archer Router DALNet s.r.o. 65 detail
0071 202202 oobčerstvenie pre účastníkov podujatia ABILYMPIADA Marcela Kotrlová 138 detail
0072 221508 kancelársky a drogistický materiál PAPIER LECHMAN s.r.o. 587,30 detail
0073 221507 kancelárskek potreby - zakladače PAPIER LECHMAN s.r.o. 52,52 detail
0074 2022210 propagačné materiály k projektu Podhorodské slávnosti, Barlička nádeje Roman Vorreiter PRINTMEDIA 250,80 detail
0075 190311382 kancelárskek potreby - zakladače Tibor vArga TSV PAPIER 185,83 detail
0076 229910020 tovar a prevedené práce - Patriot Burst a záloha dát DALNet s.r.o. 125 detail
0077 2221159 bandaž. izolačná páska na tanečnú podlahu pre FS Zemplín VARIA PLUS Slovakia, spol. s r.o. 76,15 detail
0078 91982220 materiál-potraviny k projketu MK SR ABILYMPIADA MILK-AGRO s.r.o 200 detail
0079 2220931 materiál na projekt ABILYMPIADA DEKOR POINT s.r.o. 326,53 detail
0080 220474 materiál v rámci projektu ABILYMPIADA Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 345,54 detail
0081 229910017 servis kop.stroja KONICA MINOLTA DALNet s.r.o. 260 detail
0082 1809591 maliarske potreby na projekt ABILYMPIADA ARTMIE, spol. s r.o. 78,30 detail
0083 1601169477 mesačné poplatky hlasové služby O2 Slovakia, s.r.o. 73 detail
0084 506220114 TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 10/2022 Služby mesta Michalovce s.r.o. 238,97 detail
0085 20225294 servis a údržba Next Team, s.r.o. 7,97 detail
0086 8314813898 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 20,53 detail
0087 8314815446 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 31,09 detail
0088 8314815453 poplatky za telekominikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0089 2500618669 skutočná spotreba VVS, a.s. 434,02 detail
0090 4591744273 PHM Evo Diesel Slovnaft, a.s. 32 detail
0091 2225526 dodanie internetu za 10/2022 Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0092 1001214903 paušálny poplatok DSL 15 Slovanet, a.s. 18 detail
0093 7292952446 elektrina VSE, a.s. 154,73 detail
0094 7293646891 elektrina VSE, a.s. 273,82 detail
0095 5522022 činnosť autorizovaného technika BOZP a PO Jozef Hreha 90 detail
0096 0242022 vykonanie revízie kománových telies na objektoch KHaZKC Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO 181,20 detail
0097 20221563 akumulátor a výmena vo vozidle Renault Clio Tempus - Car, s.r.o. 169,27 detail
0098 91305317 1/4ročný prenájom dávkovača vody - Goekého, Štefanikova, Hradok AQUA PRO EUROPE, a.s. 129,60 detail
0099 229910002 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0100 223310164 konektivita, verejná IP adresa DALNet s.r.o. 26,40 detail
0101 92309356 pramenita voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 45,12 detail
0102 1022101744 výkon zodpovedenj osoby za 10/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 52,80 detail
0103 8181299507 zemný plyn SPP, a.s. 3810 detail
0104 1250041372 prenájom priestorov FSZ mesto Michalovce 1,32 detail
0105 27022014 prenájom priestorov pracovisko SO Marta Kupcová 100 detail
0106 5122001573 toner blach do tiskarny Samsung - alternativa EasyBag s.r.o. 36,74 detail
0107 22115 preprava členov FSZ do televizie Regina dna 19.9.2022 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. 208,50 detail
0108 22114 preprava krojov a hhudobných nástrojov - vystupenie 65. vyrocie FSZ TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. 40 detail
0109 2022012 materiál vrámci projektu mesta Michalovce Žák spol. s r. o. 401,83 detail
0110 20220198 materiál k výstave, klipy k projektu EKO ART Roman Vorreiter PRINTMEDIA 194,04 detail
0111 500745 odborná prehliadka a mazanie výťahu Veronika Rusnáčková - LIFTEX 204,24 detail
0112 3022410475 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5007,20 detail
0113 2201051 doprava FS Zemplin 31.08.-1.9. na trase MI - BB TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 585 detail
0114 22353 utierky v kotúči a toaletný papier Vladimír Bajči 303,68 detail