Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 1007043088 zálohová faktúra - MY Noviny východu Petit Press, a.s. 70 detail
0002 210470 technické zabezpečenie( osvetlenie a ozvučenie) programu 61. Zemplínskych slávností Mestské kultúrne stredisko Michalovce 300 detail
0003 20210054 strava pre účastníkov 61. zemplínskych slávností Gastro, spol. s r.o. 402,50 detail
0004 1001214903 DSL, paušálny poplatok Slovanet, a.s. 18 detail
0005 506210092 TaTÚV, vodné a stočné, služby, prevádzkové náklady Služby mesta Michalovce 125,51 detail
0006 300662 medziobdobná prehliadka výťahu Veronika Rusnačková - LIFTEX 90 detail
0007 8402869943 zemný plyn - nedoplatok SPP, a.s. 228,22 detail
0008 8402870476 zemný plyn - nedoplatok SPP, a.s. 809,80 detail
0009 1510783136 mesačné poplatky, hlasové služby O2 Slovakia, s.r.o. 86 detail
0010 21033 preprava účastníkov na DLT I. a II. turnus TRIMEDICAL Pharm D.S. 268,80 detail
0011 4591524474 evo diesel Slovnaft, a.s. 27,69 detail
0012 8288200279 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0013 8288200265 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 31,16 detail
0014 8288198599 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 19,10 detail
0015 21028 doprava členov FSZ TRIMEDICAL Pharm D.S. 303,20 detail
0016 2214303 dodanie internetu za 08/2021 Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0017 7294537420 elektrina VSE, a.s. 93,54 detail
0018 27022014 nájom DP Sobrance MArta Kupcová 100 detail
0019 1250041372 prenájom priestorov FSZ Mesto Michalovce 1,32 detail
0020 219908004 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0021 213308168 konektivita, verejna IP adresa DALNet s.r.o. 24,72 detail
0022 4142021 činnosť autorizovaného technika BOZP a technika PO Jozef HREHA 90 detail
0023 92307077 pramenitá voda AQUA PRO AQUA PRO EUROPE, a.s. 79,20 detail
0024 7449939599 elektrina VSE, a.s. 17 detail
0025 7449940453 elektrina VSE, a.s. 232 detail
0026 8658960578 zemný plyn SPP, a.s. 1093 detail
0027 1021081889 výkon zodpovednej osoby za 08/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 52,80 detail
0028 20210088 účastnícky poplatok na vzdelávacom programe Národné osvetové centrum 10 detail
0029 042021 tvorivé a edukačné aktivity v rámci projektu FPU - Cesta k talentu Mgr. Henrieta Boruchová Sochová 50 detail
0030 20210043 strava pre účastníkov DLT Zoskáčik I. a II. turnus Gastro, spol. s r.o. 636 detail
0031 2021017 preprava účastníkov na detskom letnom tábore Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 205,68 detail
0032 219907019 komp.toner HP DALNet s.r.o. 14,90 detail
0033 1001214903 DSL, paušálny poplatok Slovanet, a.s. 18 detail
0034 20210009 prenájom detského dopravného ihriska Onder Martin 200 detail
0035 1440795339 mesačné poplatky, hlasové služby O2 Slovakia, s.r.o. 82,62 detail
0036 300563 odborná prehliadka a mazanie výťahu Veronika Rusnačková - LIFTEX 204,24 detail
0037 20210027 ubytovanie a strava účastníkov pobytového Letného astronomického tábora ROAN JOVSA s.r.o. 2931 detail
0038 506210081 TaTÚV, vodné a stočné, služby, prevádzkové náklady Služby mesta Michalovce 125,51 detail
0039 8286347484 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0040 8286346218 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 23,95 detail
0041 8286347472 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 30,82 detail
0042 7294230397 elektrina VSE, a.s. 305,24 detail
0043 27022014 nájom DP Sobrance MArta Kupcová 100 detail
0044 1250041372 prenájom priestorov FSZ Mesto Michalovce 1,32 detail
0045 7293629822 elektrina VSE, a.s. 161,12 detail
0046 4591509537 evo diesel Slovnaft, a.s. 33,92 detail
0047 2213655 dodanie internetu za 07/2021 Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0048 3472021 činnosť autorizovaného technika BOZP a technika PO Jozef HREHA 90 detail
0049 202117 občerstvenie pre učastníkov TD-Zoskáčik v rámci projektu FPU - Cesta k talentu Ing. Dalibor Semjan SEM-TAB 50,40 detail
0050 2021085 rollup k projektu Hviezdoslavov Kubín MinuteCopy s.r.o. 50 detail
0051 210231 materiál k projektu FPU - Cesta k talentu Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS-BALIACE MATERIÁLY 118,44 detail
0052 20191194 konektivita, verejna IP adresa DALNet s.r.o. 24,72 detail
0053 219907004 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0054 219907012 servis PC, inštalácia OS DALNet s.r.o. 45 detail
0055 1530803705 mesačné poplatky, hlasové služby O2 Slovakia, s.r.o. 87,64 detail
0056 120211982 tovar k projektu FPU - Cesta k talentu MIPA MI, s.r.o. 286,69 detail
0057 210309 materiál k projektu FPU - Cesta k talentu Ing. Ctirad NIKLAS ABC-CREATIVE ART 170,12 detail
0058 1021071918 výkon zodpovednej osoby za 07/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 52,80 detail
0059 91304217 štvrťročný prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s. 72 detail
0060 8180871579 zemný plyn SPP, a.s. 288 detail
0061 8180871229 zemný plyn SPP, a.s. 911 detail
0062 202101 strava pre účastníkov TD- projekt FPU Umenie, Tradície, inšpirácie Marcela Kotrlová 268,80 detail
0063 42021 prenájom Russayovej vily ZUŠ Sobrance 100 detail
0064 2500339613 vodné a stočné VVS, a.s. 67,15 detail
0065 2500339612 vodné a stočné VSS, a.s. 417,31 detail
0066 3400210370 knihy-ceny pre účastníkov Hviezdoslavov Kubín Panta Rhei, s.r.o. 285,15 detail
0067 120211869 materiál TD vrámci projektu FPU - Remeslá inak MIPA MI, s.r.o. 214,98 detail
0068 1021061910 výkon zodpovednej osoby za 06/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 52,80 detail
0069 202115 výroba kožených krpcov projekt FPU - Korene Cipisek - Folkart, s.r.o. 564 detail
0070 2021/071 materiál pre projekt FPU - Fotografia v malicku MinuteCopy s.r.o. 216 detail
0071 opakované plnenie na základe zmluvy č. 093/2009 Služby mesta Michalovce 125,51 detail
0072 202110 občerstvenie pre učastníkov TD Ing. Dalibor Semjan SEM-TAB 57,45 detail
0073 20211011 materiál pre projekt RodoComp s.r.o. 94,94 detail
0074 506210037 dobropis Služby mesta Michalovce -551,75 detail
0075 2120800264 samsung toner clt-p404c 4 pack interNETmania SK s.r.o. 108,87 detail
0076 4591494859 PHM - EVO Diesel SLOVNAFT, a.s. 6,14 detail
0077 21010043 účasť na odbornom seminári Asociácia správcov registratúry 49 detail
0078 2116108322 toner samsung p404c/clt-p404c cmyk 4 pack CAMEA SK, s.r.o. 102,95 detail
0079 1001214903 paušálny poplatok DSL Slovanet, a.s. 18 detail
0080 210830 kancelárske a výtvarnícke potreby PAPIER LECHMAN s.r.o. 216 detail
0081 219906021 dodaný tovar a prevedené préce DALNet s.r.o. 134,80 detail
0082 120211721 Kancelársky materiál MIPA MI, s.r.o. 59,10 detail
0083 120211720 Kancelársky materiál MIPA MI, s.r.o. 176,68 detail
0084 210817 drogistický materiál PAPIER LECHMAN s.r.o. 56,55 detail
0085 8284502737 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 24,19 detail
0086 8284504580 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 31,69 detail
0087 8284504590 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0088 8863013499 poistné za prvé poistné obdobie Colonnade Insurance S.A. 830,04 detail
0089 2021006 poplatok za domenu ZOSMI Gecko s.r.o. 34 detail
0090 27022014 nájom Sobrance Marta Kupcová 100 detail
0091 1250041372 nájom FS Zemplín mesto Michalovce 1,32 detail
0092 521002905 knihy preskoly.sk s.r.o. 114,63 detail
0093 20210011 prenájom techniky -projekt FPU KORENE Adrián Jenčo 1500 detail
0094 2290179665 elektrina FS Zemplin Východoslovenská energetika a.s. 110,69 detail
0095 2290087310 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 351,94 detail
0096 202119 za spracovanie stavebnotechnického posúdenia strechy administratívnej budovy ZKCaH BOSKOV s.r.o. 180 detail
0097 2213045 Dodanie internetu za mesiac jún Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0098 8130858689 opakovaná dodávka zemného plynu SPP, a.s. 911 detail
0099 8130859106 opakovaná dodávka zemného plynu Hvezdáreň SPP, a.s. 288 detail
0100 219906004 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0101 20191194 mesačný paušál za internet DALNet s.r.o. 24,72 detail
0102 92306738 pramenitá voda AQUA PRO AQUA PRO EUROPE, a.s. 39,60 detail
0103 2922021 činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Jozef Hreha 90 detail
0104 3021926482 stravné lístky DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. 4207,20 detail
0105 0040190150015 splnomocnenie-vydanie preukazu Slovenská pošta, a.s. 3,50 detail
0106 5570038569 odborné práce IVES Košice 90 detail
0107 219905022 Tovar - monitor HP DALNet s.r.o. 85 detail
0108 0000300405 medziobdobná prehliadku výťahu Veronika Rusnačková - LIFTEX 90 detail
0109 506210059 opakované dodávky vodné stočné Služby mesta Michalovce 125,51 detail
0110 8190793711 opakovaná dodávka zemného plynu SPP, a.s. 911 detail
0111 1001214903 paušálny poplatok DSL Slovanet, a.s. 18 detail
0112 20210014 autobateria BANNER, výmena autobatérií AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. 83 detail
0113 1021140076 jednoduché presmerovanie webSupport, s.r.o. 7,20 detail
0114 1460723604 mesačné poplatky telekomunikačné O2 Slovakia, s.r.o. 80 detail
0115 1221021800 toner SAMSUNG MLT-D111L Ledum Kamara SK s.r.o. 23,60 detail
0116 2290179665 elektrina FS Zemplin Východoslovenská energetika a.s. 84,13 detail
0117 2290087310 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 301,44 detail
0118 4591480171 PHM - EVO Diesel SLOVNAFT, a.s. 39,32 detail
0119 8282659741 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 32,83 detail
0120 8282659745 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0121 8282658141 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 19,51 detail
0122 2212396 Dodanie internetu za mesiac máj Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0123 9921173789 ohrievač vody OKAY Slovakia, spol.s.r.o. 118,33 detail
0124 219905010 Dodaný tovar-Office Professional Plus DALNet s.r.o. 79 detail
0125 2230007795 opakované dodávky elektrina Východoslovenská energetika a.s. 17 detail
0126 2230221989 opakované dodávky elektrina Východoslovenská energetika a.s. 232 detail
0127 219905004 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0128 20191194 mesačný paušál za internet DALNet s.r.o. 24,72 detail
0129 2342021 činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Jozef Hreha 90 detail
0130 27022014 nájom Sobrance Marta Kupcová 100 detail
0131 1250041372 nájom FS Zemplín mesto Michalovce 1,32 detail
0132 1021051896 výkon zodpovednej osoby za 05/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 52,80 detail
0133 86668553493 plyn Hvezd. SPP, Mlynské nivy 44/a Bratislava 82511 288,00 detail
0134 8668553074 plyn 05/2021 SPP, Mlynské nivy 44/a Bratislava 82511 911,00 detail
0135 FS219904024 toner Dalnet s.r.o. Jilemnického 20 Michalovce 16,90 detail
0136 20210010 prezutie pneumatík a ich uskladnenie Autocentrum MŠ s.r.o., Zalužice 330, 07234 Zalužice 60,00€ detail
0137 F218045346 ceny pre súťaž- Vesmír očami detí www.preskoly.sk 119,86€ detail
0138 2021/044 roller, banner, nalepka Minute Copy s.r.o., 072 01 Pozdišovce 247 193,98€ detail
0139 20210047 pečiatky Print media, Roman Vorreiter, prof.Hlaváč 1889/26, 07101 Michalovce 134,40€ detail
0140 20210048 banner, 8ks Print media, Roman Vorreiter, prof.Hlaváč 1889/26, 07101 Michalovce 96,00€ detail
0141 300300 odborná prehliadka a mazanie výťahu OHNV LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnarová 6, 04022 Košice 203,04€ detail
0142 6210226034 DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 18,00€ detail
0143 1590705078 poplatky za telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 80,24€ detail
0144 7292932520 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 97,88€ detail
0145 7292932519 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 262,10€ detail
0146 506210048 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail
0147 4591464760 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 7,09€ detail
0148 8280813162 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,38€ detail
0149 8280814836 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0150 8280814826 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 32,00€ detail
0151 FK21-33-04160 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0152 FS21-99-04004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0153 8190794137 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 288,00€ detail
0154 2211800 internet Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0155 171/2021 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 90,00€ detail
0156 1021041903 výkon zodpovednej osoby 04/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0157 91304008 štvrťročný prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice 72,00€ detail
0158 2500282636 voda VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice 254,63€ detail
0159 1570672692 poplatky za telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 160,00€ detail
0160 1001214903 DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 18,00€ detail
0161 8275262283 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,24€ detail
0162 8278969668 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,53€ detail
0163 8278971591 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0164 8278971584 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 31,60€ detail
0165 4591451056 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 3,49€ detail
0166 7293786246 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 231,01€ detail
0167 7294336757 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 87,47€ detail
0168 506210026 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail
0169 2211214 pripojenie do internetu Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0170 FV2100036 revízia hasiacich prístrojov Štec Igor, Masaryková 78, 07101 Michalovce 181,86€ detail
0171 3021913008 stravné lístky 4,20 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 3367,20€ detail
0172 FS21-99-03004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0173 FK21-33-03160 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0174 110/2021 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 90,00€ detail
0175 1021031895 výkon zodpovednej osoby 03/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0176 2500253032 voda VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice 18,65€ detail
0177 102138036 zkcah.sk (.sk doména) WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava 10,68€ detail
0178 102138036 zkcah.sk (.sk doména) WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava 10,68€ detail
0179 8130774099 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 288,00€ detail
0180 2021017 pravidelná kontrola, osvedčenie TK S.T.K. s.r.o., Kamenárska 3, 07101 Michalovce 32,00€ detail
0181 0002021018 STK S.T.K. s.r.o., Kamenárska 3, 07101 Michalovce 31,00€ detail
0182 7230278276 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 65,94€ detail
0183 2120101402 toner 4ks internetmania SK s r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš 108,87€ detail
0184 2120800264 toner 4ks internetmania SK s r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš 108,87€ detail
0185 210028 expanzná nádoba 5L-AC, montážne práce Rovkur s.r.o., Masarykova 7, 07101 Michalovce 41,40€ detail
0186 6210105830 zmena odberateľa+DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 27,98€ detail
0187 1360606596 poplatky za telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 80,00€ detail
0188 121007010660 MY noviny východu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35,00€ detail
0189 1007006759 MY noviny východu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35,00€ detail
0190 1007000816 MY noviny východu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35,00€ detail
0191 300092 medziobdobná prehliadka výťahu-HV LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnarová 6, 04022 Košice 90,00€ detail
0192 11210176 výmena oleja, filtrov+ príprava na STK WINKLER, s.r.o. , Lastomírska 161, 07101 Michalovce 252,32€ detail
0193 8277123624 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 36,49€ detail
0194 8277123635 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0195 4591437663 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 4,38€ detail
0196 7294432515 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 254,72€ detail
0197 7294335258 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 81,02€ detail
0198 506210015 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail
0199 2210622 internet za mesiac február Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0200 7446690476 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 232,00€ detail
0201 7446690477 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 17,00€ detail
0202 055/2021 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 90,00€ detail
0203 FS21-99-02004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0204 FK21-33-02159 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0205 8160737839 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 911,00€ detail
0206 1021021896 výkon zodpovednej osoby 02/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0207 3021907152 stravné lístky 4,20 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2107,20€ detail
0208 5570037265 odborná práca IVES košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 90,00€ detail
0209 1021011930 výkon zodpovednej osoby 01/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0210 1021011720 výkon zodpovednej osoby 01/2021, HV osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 36,00€ detail
0211 1021011930 výkon zodpovednej osoby 01/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 40,80€ detail
0212 2021010021 výkon zodpovednej osoby 01/2021, dobropis osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice -36,00€ detail
0213 8658773475 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 154,00€ detail
0214 1010007415 DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 18,00€ detail
0215 2210007 pripojenie do internetu Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0216 302191900 stravné lístky 4,20 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2107,20€ detail
0217 91303821 štvrťročný prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice 72,00€ detail
0218 FK21-33-01154 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0219 FS21-99-01004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0220 8439103061 plyn-preplatok SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava -1301,69€ detail
0221 4591424721 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 12,36€ detail
0222 7293037648 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 254,51€ detail
0223 7294069525 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 84,80€ detail
0224 827526900 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0225 8275263891 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 31,19€ detail
0226 4591422226 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 45,54€ detail
0227 715/2020 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 48,00€ detail
0228 FVS200020 vianočná dekorácia pre FS Zemplín Miroslav Hanik, Nižná Rybnica 156, 07301 94,34€ detail
0229 08/2020 šitie krojov Mgr. Eva Lobová, Nad Laborcom 1768/2, 07101 Michalovce 2100,00€ detail
0230 4591418188 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 25,44€ detail
0231 2500236183 voda VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice 267,80€ detail
0232 402020 oprava a obnova okenných konštrukcií Dušan Tomčák, Uralská 4, 07101 Michalovce 2601€ detail