Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Vyberte rok:
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
0001 506210037 dobropis Služby mesta Michalovce -551,75 detail
0002 2120800264 samsung toner clt-p404c 4 pack interNETmania SK s.r.o. 108,87 detail
0003 4591494859 PHM - EVO Diesel SLOVNAFT, a.s. 6,14 detail
0004 21010043 účasť na odbornom seminári Asociácia správcov registratúry 49 detail
0005 2116108322 toner samsung p404c/clt-p404c cmyk 4 pack CAMEA SK, s.r.o. 102,95 detail
0006 1001214903 paušálny poplatok DSL Slovanet, a.s. 18 detail
0007 210830 kancelárske a výtvarnícke potreby PAPIER LECHMAN s.r.o. 216 detail
0008 219906021 dodaný tovar a prevedené préce DALNet s.r.o. 134,80 detail
0009 120211721 Kancelársky materiál MIPA MI, s.r.o. 59,10 detail
0010 120211720 Kancelársky materiál MIPA MI, s.r.o. 176,68 detail
0011 210817 drogistický materiál PAPIER LECHMAN s.r.o. 56,55 detail
0012 8284502737 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 24,19 detail
0013 8284504580 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 31,69 detail
0014 8284504590 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0015 8863013499 poistné za prvé poistné obdobie Colonnade Insurance S.A. 830,04 detail
0016 2021006 poplatok za domenu ZOSMI Gecko s.r.o. 34 detail
0017 27022014 nájom Sobrance Marta Kupcová 100 detail
0018 1250041372 nájom FS Zemplín mesto Michalovce 1,32 detail
0019 521002905 knihy preskoly.sk s.r.o. 114,63 detail
0020 20210011 prenájom techniky -projekt FPU KORENE Adrián Jenčo 1500 detail
0021 2290179665 elektrina FS Zemplin Východoslovenská energetika a.s. 110,69 detail
0022 2290087310 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 351,94 detail
0023 202119 za spracovanie stavebnotechnického posúdenia strechy administratívnej budovy ZKCaH BOSKOV s.r.o. 180 detail
0024 2213045 Dodanie internetu za mesiac jún Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0025 8130858689 opakovaná dodávka zemného plynu SPP, a.s. 911 detail
0026 8130859106 opakovaná dodávka zemného plynu Hvezdáreň SPP, a.s. 288 detail
0027 219906004 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0028 20191194 mesačný paušál za internet DALNet s.r.o. 24,72 detail
0029 92306738 pramenitá voda AQUA PRO AQUA PRO EUROPE, a.s. 39,60 detail
0030 2922021 činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Jozef Hreha 90 detail
0031 3021926482 stravné lístky DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. 4207,20 detail
0032 0040190150015 splnomocnenie-vydanie preukazu Slovenská pošta, a.s. 3,50 detail
0033 5570038569 odborné práce IVES Košice 90 detail
0034 219905022 Tovar - monitor HP DALNet s.r.o. 85 detail
0035 0000300405 medziobdobná prehliadku výťahu Veronika Rusnačková - LIFTEX 90 detail
0036 506210059 opakované dodávky vodné stočné Služby mesta Michalovce 125,51 detail
0037 8190793711 opakovaná dodávka zemného plynu SPP, a.s. 911 detail
0038 1001214903 paušálny poplatok DSL Slovanet, a.s. 18 detail
0039 20210014 autobateria BANNER, výmena autobatérií AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. 83 detail
0040 1021140076 jednoduché presmerovanie webSupport, s.r.o. 7,20 detail
0041 1460723604 mesačné poplatky telekomunikačné O2 Slovakia, s.r.o. 80 detail
0042 1221021800 toner SAMSUNG MLT-D111L Ledum Kamara SK s.r.o. 23,60 detail
0043 2290179665 elektrina FS Zemplin Východoslovenská energetika a.s. 84,13 detail
0044 2290087310 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 301,44 detail
0045 4591480171 PHM - EVO Diesel SLOVNAFT, a.s. 39,32 detail
0046 8282659741 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 32,83 detail
0047 8282659745 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 9,59 detail
0048 8282658141 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 19,51 detail
0049 2212396 Dodanie internetu za mesiac máj Minet Slovakia s.r.o. 50 detail
0050 9921173789 ohrievač vody OKAY Slovakia, spol.s.r.o. 118,33 detail
0051 219905010 Dodaný tovar-Office Professional Plus DALNet s.r.o. 79 detail
0052 2230007795 opakované dodávky elektrina Východoslovenská energetika a.s. 17 detail
0053 2230221989 opakované dodávky elektrina Východoslovenská energetika a.s. 232 detail
0054 219905004 zmluvný servis DALNet s.r.o. 60 detail
0055 20191194 mesačný paušál za internet DALNet s.r.o. 24,72 detail
0056 2342021 činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Jozef Hreha 90 detail
0057 27022014 nájom Sobrance Marta Kupcová 100 detail
0058 1250041372 nájom FS Zemplín mesto Michalovce 1,32 detail
0059 1021051896 výkon zodpovednej osoby za 05/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 52,80 detail
0060 86668553493 plyn Hvezd. SPP, Mlynské nivy 44/a Bratislava 82511 288,00 detail
0061 8668553074 plyn 05/2021 SPP, Mlynské nivy 44/a Bratislava 82511 911,00 detail
0062 FS219904024 toner Dalnet s.r.o. Jilemnického 20 Michalovce 16,90 detail
0063 20210010 prezutie pneumatík a ich uskladnenie Autocentrum MŠ s.r.o., Zalužice 330, 07234 Zalužice 60,00€ detail
0064 F218045346 ceny pre súťaž- Vesmír očami detí www.preskoly.sk 119,86€ detail
0065 2021/044 roller, banner, nalepka Minute Copy s.r.o., 072 01 Pozdišovce 247 193,98€ detail
0066 20210047 pečiatky Print media, Roman Vorreiter, prof.Hlaváč 1889/26, 07101 Michalovce 134,40€ detail
0067 20210048 banner, 8ks Print media, Roman Vorreiter, prof.Hlaváč 1889/26, 07101 Michalovce 96,00€ detail
0068 300300 odborná prehliadka a mazanie výťahu OHNV LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnarová 6, 04022 Košice 203,04€ detail
0069 6210226034 DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 18,00€ detail
0070 1590705078 poplatky za telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 80,24€ detail
0071 7292932520 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 97,88€ detail
0072 7292932519 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 262,10€ detail
0073 506210048 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail
0074 4591464760 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 7,09€ detail
0075 8280813162 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,38€ detail
0076 8280814836 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0077 8280814826 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 32,00€ detail
0078 FK21-33-04160 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0079 FS21-99-04004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0080 8190794137 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 288,00€ detail
0081 2211800 internet Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0082 171/2021 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 90,00€ detail
0083 1021041903 výkon zodpovednej osoby 04/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0084 91304008 štvrťročný prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice 72,00€ detail
0085 2500282636 voda VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice 254,63€ detail
0086 1570672692 poplatky za telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 160,00€ detail
0087 1001214903 DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 18,00€ detail
0088 8275262283 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,24€ detail
0089 8278969668 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,53€ detail
0090 8278971591 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0091 8278971584 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 31,60€ detail
0092 4591451056 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 3,49€ detail
0093 7293786246 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 231,01€ detail
0094 7294336757 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 87,47€ detail
0095 506210026 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail
0096 2211214 pripojenie do internetu Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0097 FV2100036 revízia hasiacich prístrojov Štec Igor, Masaryková 78, 07101 Michalovce 181,86€ detail
0098 3021913008 stravné lístky 4,20 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 3367,20€ detail
0099 FS21-99-03004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0100 FK21-33-03160 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0101 110/2021 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 90,00€ detail
0102 1021031895 výkon zodpovednej osoby 03/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0103 2500253032 voda VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice 18,65€ detail
0104 102138036 zkcah.sk (.sk doména) WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava 10,68€ detail
0105 102138036 zkcah.sk (.sk doména) WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava 10,68€ detail
0106 8130774099 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 288,00€ detail
0107 2021017 pravidelná kontrola, osvedčenie TK S.T.K. s.r.o., Kamenárska 3, 07101 Michalovce 32,00€ detail
0108 0002021018 STK S.T.K. s.r.o., Kamenárska 3, 07101 Michalovce 31,00€ detail
0109 7230278276 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 65,94€ detail
0110 2120101402 toner 4ks internetmania SK s r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš 108,87€ detail
0111 2120800264 toner 4ks internetmania SK s r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš 108,87€ detail
0112 210028 expanzná nádoba 5L-AC, montážne práce Rovkur s.r.o., Masarykova 7, 07101 Michalovce 41,40€ detail
0113 6210105830 zmena odberateľa+DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 27,98€ detail
0114 1360606596 poplatky za telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 80,00€ detail
0115 121007010660 MY noviny východu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35,00€ detail
0116 1007006759 MY noviny východu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35,00€ detail
0117 1007000816 MY noviny východu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35,00€ detail
0118 300092 medziobdobná prehliadka výťahu-HV LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnarová 6, 04022 Košice 90,00€ detail
0119 11210176 výmena oleja, filtrov+ príprava na STK WINKLER, s.r.o. , Lastomírska 161, 07101 Michalovce 252,32€ detail
0120 8277123624 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 36,49€ detail
0121 8277123635 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0122 4591437663 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 4,38€ detail
0123 7294432515 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 254,72€ detail
0124 7294335258 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 81,02€ detail
0125 506210015 média + prev.náklady Služby mesta Michalovce, s r.o., Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce 125,51€ detail
0126 2210622 internet za mesiac február Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0127 7446690476 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 232,00€ detail
0128 7446690477 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 17,00€ detail
0129 055/2021 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 90,00€ detail
0130 FS21-99-02004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0131 FK21-33-02159 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0132 8160737839 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 911,00€ detail
0133 1021021896 výkon zodpovednej osoby 02/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0134 3021907152 stravné lístky 4,20 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2107,20€ detail
0135 5570037265 odborná práca IVES košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 90,00€ detail
0136 1021011930 výkon zodpovednej osoby 01/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 52,80€ detail
0137 1021011720 výkon zodpovednej osoby 01/2021, HV osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 36,00€ detail
0138 1021011930 výkon zodpovednej osoby 01/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 40,80€ detail
0139 2021010021 výkon zodpovednej osoby 01/2021, dobropis osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice -36,00€ detail
0140 8658773475 zemný plyn SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 154,00€ detail
0141 1010007415 DSL 15 s TP, paušálny poplatok Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 18,00€ detail
0142 2210007 pripojenie do internetu Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce 50,00€ detail
0143 302191900 stravné lístky 4,20 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2107,20€ detail
0144 91303821 štvrťročný prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice 72,00€ detail
0145 FK21-33-01154 konektivita Medium, verejná IP adresa DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 24,72€ detail
0146 FS21-99-01004 zmluvný servis DALNeT s.r.o., Jilemnického 20, 07101 Michalovce 60,00€ detail
0147 8439103061 plyn-preplatok SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava -1301,69€ detail
0148 4591424721 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 12,36€ detail
0149 7293037648 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 254,51€ detail
0150 7294069525 elektrina VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 84,80€ detail
0151 827526900 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 9,59€ detail
0152 8275263891 poplatky za telekomunikačné služby T-com , Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 31,19€ detail
0153 4591422226 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 45,54€ detail
0154 715/2020 činnosť autorizovaného technika BOZP Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77, Nižný Hrabovec 09421 48,00€ detail
0155 FVS200020 vianočná dekorácia pre FS Zemplín Miroslav Hanik, Nižná Rybnica 156, 07301 94,34€ detail
0156 08/2020 šitie krojov Mgr. Eva Lobová, Nad Laborcom 1768/2, 07101 Michalovce 2100,00€ detail
0157 4591418188 palivo SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 25,44€ detail
0158 2500236183 voda VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice 267,80€ detail
0159 402020 oprava a obnova okenných konštrukcií Dušan Tomčák, Uralská 4, 07101 Michalovce 2601€ detail