Archív

ID Odkedy Dokedy Názov
01055 Milan Kundera- život a tvorba
01054 Keramická tvorivá dielňa-II
01053 Keramická tvorivá dielňa-I
01052 Neformálne vzdelávanie
01051 JEDEN SVET- dokumentárne filmy
01050 Moja duša
01049 ASTROFILM 2021
01048 Dávame do pozornosti!
01047 Maľované štetcom a svetlom
01046 Zemplínske pero 2021
01045 67.Hviezdoslavov Kubín 2021-krajské kolo
01044 Abilympiáda 2021 - seminár BEZ BARIER
01043 Bohumil Hrabal- život a tvorba
01042 CESTA K TALENTU/Cyklus DT pre TĽK a remeslá
01041 CESTA K TALENTU/Cyklus DT pre moderátorov
01039 Dante Alighieri a jeho Božská komédia
01038 Juliana Matiová- PRIEREZ, autorská výstava
01037 "Nie, nič neľutujem..."
01036 CESTA K TALENTU/Cyklus DT pre recitátorov
01035 Tradičné varenie slivkového lekváru
01034 CESTA K TALENTU/Cyklus tvorivých dielní
01033 Jaroslav Hašek, život a tvorba
01032 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
01031 VIVA IL CANTO
01030 Prijímacie skúšky do DFS Zemplínik
01029 Biologicky rozložiteľný odpad
01028 Vítězslav Novák-život a tvorba
01027 Moje vnútorné dieťa/žena- Sylvia S. Hospodárová
01026 Josef Suk-život a tvorba
01025 ZOSKÁČIK 2021- Denný letný tábor II.turnus
01024 61. Zemplínske slávnosti
01023 Línie dreva
01022 13.výročie zápisu do Zoznamu kultúrneho dedičstva
01021 LÚČNICA
01020 ZOSKÁČIK 2021- Denný letný tábor I.turnus
01019 Poznáte Ruskú Bystrú a jej skvost?
01017 ZEMPLÍN Veterán RALLYE
01016 Vzdelávanie ochotníckeho Divadla pri fontáne
01015 Tvorivé dielne-Remeslá inak
01014 Škola tanca pre vedúcich a členov DFSk
01013 ZOSKÁČIK 2021- Denný letný tábor
01012 FRANZ KAFKA - život a tvorba
01011 Farebný svet Zemplína 2021
01009 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
01008 Inšpirované Moussonom
01005 Minigalérie a iné
01003 AMFO - Výstava amatérskej fotografie
00997 1.12.2020 18.12.2020 Srdce ako dar 2020 v online priestore
00996 01.03.2021 30.06.2021 Cyklus tvorivých veľkonočných workshopov -online
00995 15.03.2021 31.03.2021 CYKLUS: POKLADY Z NAŠEJ KROJOVNE
00994 15.03.2021 21.03.2021 Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
00992 23.02.2021 23.02.2021 Tradície na tanieri - online
00991 20.02.2021 20.02.2021 Bezpečne na internete - cyklus online príspevkov
00990 11.02.2021 11.02.2021 Európsky deň tiesňového volania 112 - online
00989 11.02.2021 11.02.2021 Tradície na tanieri - online
00988 09.02.2021 09.02.2021 Spomienka na Jozefa Puškáša -online
00987 09.02.2021 09.02.2021 Bezpečne na internete - cyklus online príspevkov
00986 05.02.2021 05.02.2021 Spomienka na Júliusa Knappa - online
00985 28.01.2021 28.01.2021 Bezpečne na internete - cyklus online príspevkov
00984 27.08.2020 27.08.2020 Letná škola Porúbka
00983 08.02.2021 19.03.2021 ROZPRÁVKA S UMENÍM-Miroslav Potoma - online
00982 01.02.2021 26.02.2021 História Matice slovenskej v Michalovciach
00981 27.01.2021 27.01.2021 Gila Fatranová - online
00979 26.01.2021 30.06.2021 KULTÚRA BEZ BARIÉR
00978 26.01.2021 31.05.2021 Metodický materiál k prednesu a divadlu
00977 07.12.2020 15.12.2020 ABILYMPIÁDA zdravotne postihnutých 3. ročník
00976 11.12.2020 12.12.2020 SCÉNICKÁ JESEŇ-malý divadelný festival ochot.divadiel
00975 25.11.2020 15.01.2021 OČAKÁVANIE...Ján Kováč, autorská výstava
00974 11.11.2020 11.11.2020 Sárova Bystrica 2020
00973 01.09.2020 31.12.2020 UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE -cyklus tvorivých dielní
00972 06.07.2020 10.07.2020 ZOSKÁČIK 2020 - Denný letný tábor I.turnus
00970 01.10.2020 10.10.2020 66.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020-krajská súťažná prehliadk
00969 29.09.2020 15.12.2020 Zemplínske pero 2020
00968 30.09.2020 23.10.2020 Ľudmila Tokárová,Všetko dobre dopadne-autorská výstav
00966 19.08.2020 19.08.2020 ZUMBA
00964 10.08.2020 25.09.2020 Miroslav Babinčák - POP?ART! autorská výstava
00963 06.07.2020 10.07.2020 UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE-Týždeň s remeslami
00962 03.08.2020 07.08.2020 ZOSKÁČIK 2020- denný letný tábor III. turnus
00961 20.05.2020 30.06.2020 Obrazy z trezoru - výstava
00958 06.04.2020 14.04.2020 ORIGAMI - VÝZVA
00955 19.03.2020 19.03.2020 ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR 2020
00954 10.03.2020 10.03.2020 Knihou odomykáme bránu k múdrosti
00953 25.02.2020 25.02.2020 AKO SA BEZPEČNE SPRÁVAŤ NA CESTÁCH - interaktívne pod
00952 25.02.2020 25.02.2020 KYBERŠIKANA - prezentácia, film
00951 18.02.2020 18.02.2020 ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - cyklus prednášok
00950 15.02.2020 15.02.2020 AKO CHRÁNIŤ SEBA A SVOJ MAJETOK - prednáška, beseda
00949 26.03.2020 26.03.2020 Zahraj,že mi zahraj /Vidiečanova Habovka 2020/ZMENA
00948 25.02.2020 25.02.2020 Vansovej Lomnička
00947 28.02.2020 28.02.2020 MLÁDEŽ SPIEVA 2020
00946 10.02.2020 20.02.2020 "Aj tiffany Aj enkaustika" výstava
00945 24.02.2020 06.03.2020 Hospic v obrazoch -výstava fotografií
00944 12.02.2020 12.02.2020 EURÓPSKY DEŇ TIESŇOVÉHO ČÍSLA 112 - preventívne poduj
00943 12.02.2020 12.02.2020 " STOP NÁSIlIU " - interaktívne podujatie
00942 11.02.2020 11.02.2020 EURÓPSKY DEŇ TIESŇOVÉHO ČÍSLA 112 - preventívne poduj
00939 04.02.2020 04.02.2020 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie LPR
00938 14.01.2020 14.01.2020 Zdtravý životný štýl prezentácia s ukážkou zdravých j
00937 22.01.2020 22.01.2020 Každý je iný - interaktívne poduajtie
00936 27.01.2020 27.01.2020 Ako sa bezpečne správať v rizikových situáciach
00935 31.01.2020 31.01.2020 " AŽ DO DNA" , Fetálny alkoholový syndróm
00934 29.01.2020 29.01.2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - interaktívne podu
00933 22.01.2020 22.01.2020 Trestno-právna zodpovednosť - prezentácia
00932 21.01.2020 21.01.2020 Extrémizmus . prezentácia, film
00931 31.01.2020 31.01.2020 " AŽ DO DNA , Fetálny alkoholový syndróm
00930 16.04.2020 13.05.2020 AMFO 2020 regionálna postupová súťaž a výstava
00929 12.03.2020 03.04.2020 TVORBA 2020 -reg. postupová súťaž a výstava prác nepr
00928 16.01.2020 16.01.2020 Jakubkove dobrodružstvá
00927 15.01.2020 06.02.2020 16.KLUBOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU
00926 22.12.2019 22.12.2019 Vianočný swingový klavír Otakara Krasenského
00925 19.12.2019 19.12.2019 Vianočné punčovanie
00924 15.12.2019 15.12.2019 Vianoce s heligónkou
00923 05.12.2019 05.12.2019 Možno príde aj Mikuláš - Deťom pre radosť
00922 03.12.2019 03.12.2019 Zemplínske pero 2019
00921 04.12.2019 07.01.2020 Vianoce s Umením Jána Kováča
00920 24.11.2019 24.11.2019 Slávnosti zborového spevu 2019
00919 19.11.2019 19.11.2019 BUBNOVAČKA
00918 18.11.2019 19.11.2019 30.výročie Nežnej revolúcie
00917 18.11.2019 29.11.2019 Michal Závacký Z tvorby
00916 14.11.2019 14.11.2019 "AŽ DO DNA" - prezentácia film
00915 27.11.2019 27.11.2019 Ako sa bezpečne správať na cestách - prednáška, besed
00914 25.11.2019 25.11.2019 Týrané ženy - prezentácia, film
00913 18.11.2019 18.11.2019 Prevencia srdcovo-cievnych ochorení - prezentácia
00912 08.11.2019 08.11.2019 Kyberšikana - prezentácia, film
00911 06.11.2019 06.11.2019 Alkohol a fajčenie - prezentácia
00910 05.11.2019 05.11.2019 Tvoríme ... - kurz maľovania na textil
00909 05.11.2019 05.11.2019 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie LPR
00908 08.11.2019 08.11.2019 Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov
00907 29.10.2019 29.10.2019 Tvorivé dielne pre mladých moderátorov
00906 30.10.2019 30.10.2019 Tvorivá dielňa - Maľované listy
00905 24.10.2019 24.10.2019 O duševnom zdraví - prednáška, beseda
00904 22.10.2019 22.10.2019 Dotyky s umením - prednáška, prezentácia
00903 26.10.2019 15.11.2019 Martina Vančišinová Umenie Novej Zeme
00902 22.09.2019 30.09.2019 FS Zemplín na 1.Medzinárodnom festivale mládeže v Cha
00901 16.10.2019 16.10.2019 Jesenné tvorenie
00900 10.10.2019 10.10.2019 O duševnom zdraví
00898 24.10.2019 24.10.2019 BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA- prezentácia, beseda
00897 21.10.2019 21.10.2019 DEŇ SRDCA - prednášky, film
00896 16.10.2019 16.10.2019 ALKOHOL NA PRACOVISKO NEPATRÍ ! - prednáška,film
00895 01.10.2019 01.10.2019 DETSKÁ AKADÉMIA . interaktívne podujatie
00894 01.10.2019 01.10.2019 KLUB VENUŠA -klubové stretnutie členiek LPR
00893 08.10.2019 24.10.2019 MOJA DUŠA -výstava výtvarno-remeselných prác - o.z.In
00892 30.09.2019 01.10.2019 Srdce ako dar 2019
00891 08.10.2019 24.10.2019 Anka Demská, Z TVORBY
00890 26.09.2019 10.12.2019 Zemplínske pero 2019
00889 26.09.2019 26.09.2019 O duševnom zdraví
00888 20.09.2019 20.09.2019 Počujem, počuješ, počujeme...
00887 25.09.2019 25.09.2019 ABILYMPIÁDA
00886 17.09.2019 04.10.2019 Martina Medveďová NÁDEJ enkaustika
00885 30.09.2019 30.09.2019 Pripomíname si Medzinárodný deň povedomia o fetálnom
00884 10.09.2019 10.09.2019 KLUB VENUŠA . klubové stretnutie členiek LPR
00883 09.09.2019 30.11.2019 UČÍME SA PALIČKOVAŤ - kurz
00882 05.09.2019 06.09.2019 TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI - prednáška
00881 07.09.2019 07.09.2019 CANTIAMO INSIEME – VIVA IL CANTO 2019
00880 05.09.2019 05.09.2019 Barlička nádeje
00879 21.08.2019 13.09.2019 ZEMPFO 5 rokov - výstava fotografií
00878 25.08.2019 25.08.2019 47. Podhoroďské slávnosti
00877 18.08.2019 18.08.2019 Rockové popoludnie
00876 25.07.2019 25.07.2019 Prázdninové tvorenie
00875 22.07.2019 02.08.2019 Matúš P. Niemiec TOTO DIVADLO
00874 17.07.2019 15.08.2019 cesta životom Ján Krištek a Ivan Simon
00873 10.08.2019 10.08.2019 KARIČKA 2019
00872 09.08.2019 11.08.2019 60. Zemplínske slávnosti
00871 01.07.2019 04.07.2019 Denný letný tábor ZOSKÁČIK -I. turnus
00870 11.06.2019 28.06.2019 Eugen Hochman Z TVORBY
00869 19.06.2019 19.06.2019 Rizikové správanie u detí - interaktívne podujatie
00868 27.06.2019 27.06.2019 KVANTOVÁ CESTA - cyklus prednášok
00867 10.06.2019 14.06.2019 PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ-okresná výtvarná súťaž
00866 06.06.2019 06.06.2019 MALÉ ČIERNE PERLIČKY-regionálna súťaž
00865 04.06.2019 04.06.2019 Základy poskytovania prvej pomoci - prednáška
00864 04.06.2019 04.06.2019 Klub Venuša - klubové stretnutie členiek LPR
00863 31.05.2019 31.05.2019 Základy poskytovania prvej pomoci - prednáška
00862 28.05.2019 28.05.2019 Co by sme mali vedieť o Alzheimerovej chorobe - predn
00861 03.06.2019 03.06.2019 Fugova domovina
00860 05.06.2019 05.06.2019 Prevencia v teréne
00859 07.06.2019 07.06.2019 Aj jeseň života je krásna ...
00858 22.06.2019 22.06.2019 Jánske ohne nad Šíravou
00857 28.06.2019 28.06.2019 Maľované veterány
00856 17.05.2019 17.05.2019 Mokrade a ochrana Bučiaka veľkého a Chochlačky
00855 20.05.2019 20.05.2019 Dotyky s umením
00854 23.05.2019 23.05.2019 AKO SA BEZPEČNE SPRÁVAŤ V RIZIKOVÝCH SITUÁCIACH
00853 24.05.2019 24.05.2019 PÓLA RADÍ DEŤOM -interaktívne podujatie
00852 24.05.2019 24.05.2019 KYBERŠIKANA - prezentácia, film
00851 20.05.2019 20.05.2019 AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODU - prezentácia, beseda
00850 15.05.2019 15.05.2019 Ako sa bezpečne správať v rizikových situáciach- int
00849 15.05.2019 15.05.2019 POVEDZ ŠIKANE NIE ! - prezentácia
00848 14.05.2019 14.05.2019 TRESTNÁ ČINNOSŤ PÁCHANÁ MLÁDEŽOU,SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANI
00847 10.05.2019 10.05.2019 PÓLA RADÍ DEŤOM -interaktívne podujatie
00846 2. a 16.5.2019 2. a 16.5.2019 KVANTOVÉ VEČERY - cyklus motivačných a diskusných več
00844 05.06.2019 05.06.2019 Ej, Zalužicki poľo ...
00843 12.05.2019 12.05.2019 NIE, NIČ NEĽUTUJEM ..
00842 11.05.2019 11.05.2019 Míľa pre mamu
00841 06.05.2019 06.05.2019 Štúrov Zvolen
00840 27.04.2019 27.04.2019 BENEFIČNÝ KONCERT
00839 03.05.2019 05.05.2019 ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA 2019
00838 25.04.2019 29.04.2019 25. Metamorfózy slova 2019
00837 16.04.2019 16.04.2019 Veľká noc ide...
00835 09.04.2019 09.04.2019 SPOLU... tvorivé stretnutie
00834 04.04.2019 04.04.2019 JARNÉ TVORENIE...
00833 02.04.2019 02.04.2019 PILATES - kurz
00832 9.4.2019 9.4.2019 Riziká prenosu pohlavných chorôb - prednáška, beseda
00831 17.04.2019 17.04.2019 Beseda s psychologičkou
00830 17.04.2019 17.04.2019 VTÁČÍ RAJ - prednáška, film
00829 15.04.2019 15.04.2019 VEĽKONOČNÝ KREATÍVNY WORKSHOP
00828 02.04.2019 02.04.2019 KLUB VENUŠA - stretnutie členiek LPR
00827 05.04.2019 05.04.2019 MLÁDEŽ SPIEVA 2019
00826 11.04.2019 12.04.2019 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019
00825 27.03.2019 27.03.2019 65.Hviezdoslavov Kubín - DP Sobrance
00824 19.03.2019 19.03.2019 Kráčaj s knihou
00823 28.03.2019 28.03.2019 SVETOVÝ DEŇ VODY - prezentácia
00822 15.03.2019 15.03.2019 Kyberšikana - prezentácia, film
00821 12.03.2019 12.03.2019 Kyberšikana - prezentácia, film
00820 20.03.2019 20.03.2019 Beseda na tému: SAMOVRAŽDA A PSYCHICKÉ PORUCHY
00818 11.03.2019 11.03.2019 Dotyky s umením - hrnčiarstvo
00817 14.03.2019 14.03.2019 ENIKI, BENIKI 2019- Na tej lúke na zelenej
00816 19.05.2019 19.05.2019 VIDIEČANOVA HABOVKA 2019
00815 01.03.2019 01.03.2019 Kastelán o hrade
00814 27.02.2019 27.02.2019 Vansovej Lomnička 2019
00813 27.02.2019 27.02.2019 ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR 2019
00812 12.02.2019 12.02.2019 Kastelán o hrade nad Vinným - prednáška
00811 19.02.2019 07.03.2019 Od vtáčieho raja - výstava z plenérov 2018
00810 15.04.2019 03.05.2019 AMFO 2019 regionálna postupová súťaž a výstava
00809 14.03.2019 05.04.2019 TVORBA 2019 - regionálna súťaž a výstava
00808 04.02.2019 15.02.2019 Odevný dizajn- výstava študentských prác SOŠOaS Micha
00807 21.01.2019 21.01.2019 Dotyky s umením - Jozef Saloň
00805 18.01.2019 18.1.2018 Látkové a nelátkové závislosti - prezentácia
00804 28.01.2019 28.01.2019 STOP AIDS ! - prezentácia
00803 18.01.2019 18.01.2019 Viem čo zjem? - prezentácia
00802 31.12.2018 30.01.2019 Jozef Saloň 90 - Silvestrovská výstava
00801 11.12.2018 11.12.2018 Vianočné tvorivé dielne
00800 07.12.2018 07.12.2018 Zemplínske pero 2018
00799 05.12.2018 26.12.2018 ZIMA, výstava fotografií Fotoklubu Zempfo Mich
00798 29.11.2018 29.11.2018 Tvoríme...vianočne
00797 26.11.2018 26.11.2018 Mozaika- Maľujeme v galérii... TD
00796 25.11.2018 25.11.2018 Slávnosti zborového spevu
00795 20.11.2018 20.11.2018 TALENTÁRIUM MŠ
00794 16.11.2018 17.11.2018 VARIÁCIE - Čaro heligónky - tvorivé dielne pre heligo
00793 30.11.2018 30.11.2018 PÓLA RADÍ DEŤOM - preventívny program
00792 30.11.2018 30.11.2018 DROGY A TRESTNO-PRÁVNA ČINNOSŤ- prednáška
00791 30.11.2018 30.11.2018 Svetový deň AIDS - prezentácia
00790 28.11.2018 28.11.2018 POVEDZME DROGÁM NIE ! - prednáška
00789 28.11.2018 28.11.2018 POVEDZME DROGÁM NIE ! - prednáška
00788 28.11.2018 28.11.2018 DROGY A TRESTNO-PRÁVNA ČINNOSŤ- prednáška
00787 27.11.2018 27.11.2018 PÓLA RADÍ DEŤOM - preventívny program
00786 27.11.2018 27.11.2018 STOP ŠIKANE ! - prezentácia
00785 22.11.2018 22.11.2018 POLÍCIA V BOJI PROTI DROGÁM - prednáška
00784 13.11.2018 13.11.2018 OBCHODOVANIE S ĽUĎMI - prezentácia
00783 12.11.2018 12.11.2018 STOP ŠIKANE ! - prezentácia
00782 05.11.2018 05.11.2018 Kybešikana - prezentácia
00781 22.11.2018 22.11.2018 Porušovanie colných a daňových predpisov - prednáška
00780 19.11.2018 19.11.2018 Tvoríme...
00779 07.11.2018 07.11.2018 Sárova Bystrica
00778 26.10.2018 26.10.2018 MOZAIKA - TAJE SLOVA
00777 25.10.2018 25.10.2018 100.výročie ukončenia I.svetovej vojny a vzniku Česko
00776 01.10.2018 30.11.2018 Variácie - Škola tanca
00775 26.10.2018 26.11.2018 INSITNÉ PRÍBEHY Martin Pap a Miroslav Potoma
00774 19.10.2018 19.10.2018 Tvorivá duša...
00773 24.10.2018 24.10.2018 Podoby duše...
00772 15.10.2018 16.10.2018 ABILYMPIÁDA 2018
00771 29.10.2018 29.10.2018 Prevencia srdcovo-cievnych ochorení - prednáška
00770 10.10.2018 10.10.2018 Stop šikane ! - prednáška
00769 23.10.2018 23.10.2018 MALÉ ČIERNE PERLIČKY - regionálna súťaž
00768 október 2018 október 2018 Beseda s psychologičkou - cyklus prednášok
00767 08.10.2018 08.10.2018 AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODU - prednáška
00766 04.10.2018 04.10.2018 BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA - prednáška
00765 02.10.2018 02.10.2018 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie členiek LPR
00764 17.10.2018 17.10.2018 ZDRAVÁ VÝŽIVA -ANOREXIA-BULÍMIA - prednáška
00763 08.10.2018 08.10.2018 Podoby duše...
00762 26.10.2018 26.10.2018 MOZAIKA -
00761 02.10.2018 19.10.2018 ZA ČIERNYM SLNKOM, výstava fotografií
00760 01.10.2018 22.10.2018 MOJA DUŠA 2018
00759 05.10.2018 05.10.2018 Swingový klavír Otakara Krásenského
00758 26.09.2018 26.09.2018 Počujem, počuješ, počujeme...
00757 21.09.2018 21.09.2018 Farebne, veselo...
00756 24.09.2018 25.09.2018 SRDCE AKO DAR 2018
00755 11.09.2018 30.09.2018 HĽA, PRÍRODA - ECCE, NATURA
00754 15.08.2018 28.09.2018 TIFFANY & ENKAUSTIKA
00753 03.09.2018 07.09.2018 Spomienkové dni Irmy Sztarayovej
00752 07.09.2018 09.09.2018 NORDIC WALKING
00751 22.08.2018 22.08.2018 Bezpečnosť n a cestách
00750 24.9.2018 24.9.2018 Fetálny alkoholový syndróm - prezentácia
00749 04.09.2018 04.09.2018 PREVENCIA od A po Z - Cukrovka a Diabetes
00748 19.09.2018 19.09.2018 PREVENCIA od A po Z - srdcovo - cievne ochorenia
00747 04.09.2018 04.09.2018 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie členov LPR
00746 22.08.2018 22.08.2018 BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH - prednáška
00745 22.08.2018 22.08.2018 BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH - prednáška
00744 01.08.2018 01.12.2018 BARLIČKY Z UMENIA
00743 15.08.2018 31.08.2018 TIFFANY & ENKAUSTIKA
00742 10.08.2018 11.08.2018 59. Zemplínske slávnosti 2018
00741 14.08.2018 31.08.2018 Jozef Závadský ČIERNOBIELY SVET - fotografie
00740 23.07.2018 10.08.2018 Miroslav Babinčák PORTRÉTY
00739 09.07.2018 09.07.2018 MOZAIKA - ZOSKÁČIK II. 2018 - Maľujeme v galérii...
00738 09.07.2018 13.07.2018 ZOSKÁČIK 2018 - II. turnus
00737 02.07.2018 06.07.2018 ZOSKÁČIK 2018 - I. turnus
00736 20.06.2018 20.07.2018 VARIÁCIE- ZOSKÁČIK 2018
00735 01.06.2018 30.09.2018 Dvor plný remesiel
00734 22.06.2018 23.06.2018 JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU
00733 19.06.2018 19.06.2018 Mozaika - Maľujeme v galérii... - TD
00732 18.06.2018 18.06.2018 Sedem magických rokov - film, beseda
00731 13.06.2018 13.06.2018 Kurz zdravej výživy
00730 11.06.2018 11.06.2018 Práca polície očami detí -slávnostné vyhodnotenie oce
00729 11.06.2018 15.06.2018 Výstava PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ + sprievodné akcie
00728 11.06.2018 11.06.2018 Dospievanie- prednáška, beseda
00727 11.06.2018 11.06.2018 Zodpovednosť k vlastnej sexualite - prednáška, beseda
00726 05.06.2018 05.06.2018 Kyberšikana - prezentácia, film
00725 05.06.2018 05.06.2018 Klub Venuša- klubové stretnutie členiek LPR
00724 26.05.2018 26.05.2018 MEDZINÁRODNÝ DEŇ SLOVÁKOV V MAĎARSKU
00723 21.06.2018 20.07.2018 DUŠA V UMENÍ ak.mal.Juraj Tkáčik a Emília Rudincová
00722 29.05.2018 15.06.2018 Eugen Hochman REINKARNOVANÝ PAPIER
00721 08.06.2018 08.06.2018 Ej, zalužicki poľo...
00720 07.06.2018 07.06.2018 Aj jeseň života je krásna...
00719 06.06.2018 06.06.2018 Otváranie studničiek
00718 18.05.2018 18.05.2018 Mozaika - Slová okolo stola-TD
00717 18.06.2018 19.06.2018 Herecký workshop - Mozaika -
00716 26.05.2018 26.05.2018 Festival rodín
00715 13.05.2018 13.05.2018 NIE, NIČ NEĽUTUJEM...
00714 18.05.2018 18.05.2018 Dotyky s umením
00713 máj - jún 2018 máj - jún 2018 LETNÝ KURZ NORDIC WALKING - kurz
00712 22.05.2018 22.05.2018 MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - prednáška, beseda
00711 03.05.2018 16.05.2018 Hudobné abstrakcie
00710 10.05.2018 10.05.2018 KYBERŠIKANA - prednáška, film
00709 23.05.2018 23.05.2018 RIZIKÁ PRENOSU POHLAVNÝCH CHORÓB- prednáška
00708 23.05.2018 23.05.2018 BESEDA S GYNEKOLOGIČKOU - beseda
00707 11.05.2018 11.05.2018 PÓLA RADÍ DEŤOM - interaktívne podujatie
00706 09.05.2018 09.05.2018 VIEM ČO ZJEM ? - prednáška
00705 03.05.2018 03.05.2018 TRESTNÁ ČINNOSŤ - seminár
00704 02.05.2018 02.05.2018 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie LPR- kurz
00703 30.04.2018 30.04.2018 STAVANIE MÁJA
00702 25.04.2018 27.04.2018 24.METAMORFÓZY SLOVA 2018
00701 15.04.2018 15.04.2018 Benefičný koncert
00700 12.04.2018 12.04.2018 Štúrov Zvolen 2018
00699 05.05.2018 05.05.2018 ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA 2018 - 5.ročník
00698 05.05.2018 05.05.2018 NOSITELIA TRADÍCIÍ 2018
00697 05.04.2018 05.04.2018 Veľkonočný koncert Otakara Krásenského
00696 21.03.2018 21.03.2018 Veľkonočné tvorivé dielne
00695 13.04.2018 13.04.2018 MLÁDEŽ SPIEVA 2018
00694 05.04.2018 05.04.2018 Kyberšikana - prezentácia, film
00693 09.04.2018 09.04.2018 Bezpečná jeseň života - prednáška, beseda
00692 05.04.2018 05.04.2018 Stop šikane! - prednáška
00691 28.03.2018 28.03.2018 Veľkonočný zajko v košickom kraji
00690 27.03.2018 27.03.2018 Svetový deň vody - prednáška
00689 03.04.2018 03.04.2018 Klub Venuša - klubové stretnutie LPR
00688 05.04.2018 25.04.2018 AMFO 2018
00687 16.03.2018 30.06.2018 ZÓNA :D
00686 20.03.2018 23.03.2018 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
00685 12.03.2018 12.03.2018 Veľkonočne tvorivo...
00682 07.03.2018 07.03.2018 Bezpečný internet - prezentácia, film
00681 09.03.2018 09.03.2018 Obnova hradu nad Vinným
00680 08.03.2018 28.03.2018 TVORBA 2018 / Výtvarné spektrum
00679 09.03.2018 09.03.2018 S knihou v Tvojom náručí
00678 20.02.2018 02.03.2018 OKRÍDLENÍ PÚTNICI a VLK DRAVÝ
00677 12.03.2018 12.03.2018 Beseda o duševnom zdraví : Závislosti
00676 22.02.2018 22.02.2018 Kurz zdravej výživy
00675 19.02.2018 02.03.2018 NÁŠ OB(D)RAZ, výstava prác žiakov SOŠ sv.C a M Michal
00674 01.02.2018 01.02.2018 Medziľudské vzťahy - prednáška s besedou
00673 30.01.2018 30.01.2018 Prevencia osteoporózy - prednáška
00672 14.03.2018 14.03.2018 Regionálna súťaž hudobného folklóru detí/VIDIEČANOVA
00670 21.02.2018 21.02.2018 TALENTÁRIUM ZŠ 2018
00669 07.03.2018 07.03.2018 ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR 2018
00668 17.02.2018 17.02.2018 Vansovej Lomnička 2018
00667 08.02.2018 08.02.2018 Tvorivá dielnička pre recitátorov
00666 26.01.2018 16.02.2018 OBALY A KNIHY - výstava prác študentov ŠUV Košice
00665 31.12.2017 24.01.2018 Plenéry Zemplínskeho múzea - výstava
00664 17.12.2017 17.12.2017 VIANOCE S HELIGÓNKOU
00663 15.12.2017 15.12.2017 Vianočný swingový klavír Otakara Krásenského
00662 15.12.2017 15.12.2017 Dotyky s umením
00661 10.12.2017 10.12.2017 VIANOČNÁ KOLEDA
00660 30.11.2017 30.11.2017 Prevencia eliminácie násilia páchaného na ženách - pr
00659 29.11.2017 29.11.2017 Póla radí deťom - interaktívne podujatie
00658 23.11.2017 23.11.2017 Talentárium MŠ -2. ročník
00657 27.11.2017 27.11.2017 Dotyky s umením - hrnčiarstvo
00656 01.12.2017 20.12.2017 Vitalij Ivanovič Lyba "Duchovná inšpirácia"
00655 20.11.2017 30.11.2017 Ochrana mokradí
00654 27.10.2017 28.10.2017 Malá víkendová škola moderovania
00653 13.11.2017 13.11.2017 Mojimi očami...
00651 1.12.2017 1.12.2017 Bezpečná jeseň života - prednáška
00649 07.11.2017 07.11.2017 Klub Venuša - klubové stretnutie členiek LPR
00648 22.11.2017 22.11.2017 POLICAJTI V BOJI PROTI DROGÁM - prednáška
00647 07.11.2017 07.11.2017 Seniori tvoria
00646 06.11.2017 06.11.2017 Sárova Bystrica 2017
00645 01.03.2017 31.10.2017 Slovo ako tajomstvo
00644 27.10.2017 27.10.2017 ÚCTA K STARŠÍM
00643 26.10.2017 26.10.2017 ÚCTA K STARŠÍM
00642 27.10.2017 24.11.2017 Mariusz Bajek KRESBY
00641 19.10.2017 19.10.2017 Pre školákov
00640 18.10.2017 18.10.2017 ÚCTA K STARŠÍM
00639 19.10.2017 09.11.2017 "Dajme im šancu" - kurz senior dance
00638 18.10.2017 18.10.2017 Jesenné inšpirácie - workshop
00637 23.10.2017 23.10.2017 DAJME IM ŠANCU " : kurz arteterapie
00636 27.10.2017 27.10.2017 Sedem magických rokov - film a beseda
00634 11.10.2017 11.10.2017 Medziľudské vzťahy - prednáška s besedou
00633 05.10.2017 05.10.2017 "Dajme im šancu" - kurz zdravej výživy
00632 03.10.2017 03.10.2017 Klub Venuša - klubové stretnutie LPR
00630 12.10.2017 12.10.2017 Tvorivá duša
00629 02.10.2017 15.12.2017 Zemplínske pero 2017
00628 " DAJME IM ŠANCU " - kurz tréningu pamäti a vitality
00627 03.10.2017 03.10.2017 Klub VENUŠA
00626 11.10.2017 11.10.2017 Podoby duše
00625 10.10.2017 10.10.2017 Podoby duše
00624 19.09.2017 19.09.2017 Medzinárodný deň povedomia o FAS - prezentácia
00623 20.09.2017 20.09.2017 " DAJME IM ŠANCU " - kurz tréningu pamäti a vitality
00622 29.09.2017 29.09.2017 DAJME IM ŠANCU " : kurz arteterapie
00621 15.09.2017 15.09.2017 "Dajme im šancu" - kurz NORDIC WALKING
00620 14.09.2017 14.09.2017 Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o význame očkovan
00619 05.09.2017 05.09.2017 Klub Venuša
00618 29.09.2017 29.09.2017 Dotyky s umením
00617 26.09.2017 06.10.2017 Ján Kováč VÝBER Z TVORBY autorská výstava
00616 25.09.2017 25.09.2017 Počujem, počuješ, počujeme...
00615 23.09.2017 23.09.2017 SOBRANSKÝ JARMOK
00614 14.09.2017 14.09.2017 Swingový klavír Otakara Krásenského
00613 25.09.2017 26.09.2017 Srdce ako dar 2017 - 14. ročník
00612 16.09.2017 16.09.2017 CANTIAMO INSIEME- Viva il canto 2017
00611 10.09.2017 10.09.2017 ,,U KERCE HUSOČKI PAŠEME...
00610 06.09.2017 22.09.2017 Mária Kačírková Obrazy - výstava k životnému jubileu
00609 3.9.2017 3.9.2017 DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
00608 24.06.2017 24.06.2017 JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU
00607 26.08.2017 26.08.2017 680.VÝROČIE OBCE ÚBREŽ
00606 16.08.2017 31.08.2017 PODOBY ZEMPLÍNA, výstava k 60. výr. vzniku FS Zemplín
00605 19.08.2017 19.08.2017 KARIČKA 2017
00604 19.08.2017 20.08.2017 58. Zemplínske slávnosti
00603 12.08.2017 12.8.2017 FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI Lekárovce
00602 28.06.2017 09.08.2017 FOTOGRAFIE
00601 23.07.2017 23.07.2017 Annabál
00600 19.06.2017 19.06.2017 DOSPIEVANIE - prednáška s besedou
00599 10.07.2017 14.07.2017 ZOSKÁČIK II. - detský letný tábor
00598 26.06.2017 26.06.2017 MALÉ ČIERNE PERLIČKY - okresná súťaž
00597 12.06.2017 16.06.2017 Práca polície očami detí - okresná výtvarná súťaž a s
00596 06.06.2017 06.06.2017 Klub Venuša - klubové stretnutie
00595 06.06.2017 06.06.2017 Podpora liečby a prevencia onkologických ochorení z p
00594 03.07.2017 07.07.2017 Tvoríme so ZOSKÁČIKOM
00593 10.06.2017 10.06.2017 Oslavy 735. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tib
00592 06.06.2017 06.06.2017 Otváranie studničiek
00591 02.06.2017 02.06.2017 Svet tvorivosti detí
00590 26.05.2017 27.05.2017 Slovo ako tajomstvo-workshop
00589 01.06.2017 01.06.2017 Dotyky s umením
00588 04.06.2017 04.06.2017 NIE, NIČ NEĽUTUJEM...
00587 03.07.2017 07.07.2017 ZOSKÁČIK 1.turnus 3. - 7.7.2017
00586 02.06.2017 02.06.2017 Aj jeseň života je krásna ...
00585 07.06.2017 07.06.2017 Ej, zalužicki poľo...
00584 24.05.2017 24.05.2017 Venované mamám
00583 25.05.2017 23.06.2017 Z tvorby Evy Trizuljakovej a jej dvoch dcér
00582 15.05.2017 23.05.2017 Fugova domovina - literárno výtvarná súťažná výstava
00581 23.05.2017 23.05.2017 Návykové látky a závislosť - seminár
00580 22.05.2017 22.05.2017 kreatívny kurz decoupage - servítková technika
00579 02.05.2017 02.05.2017 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie LPR
00578 23.05.2017 23.05.2017 Tajomstvá hliny
00577 11.05.2017 11.05.2017 Deň otvorených dverí
00576 27.04.2017 11.05.2017 Ján Kolesár "Akvarely"
00575 27.04.2017 11.05.2017 Eugen Hochman "Pamäť papiera"
00574 04.05.2017 04.05.2017 Maľujeme...
00573 10.05.2017 10.05.2017 Štúrov Zvolen
00572 13.05.2017 13.05.2017 DIVADELNÝ WORKSHOP - 2.cyklus tvorivých dielní
00571 01.05.2017 01.05.2017 MEDZINÁRODNÉ FOLKLÓRNE STRETNUTIE MLÁDEŽE
00570 06.05.2017 06.05.2017 Zemplínska heligónka 2017
00569 20.04.2017 20.04.2017 Dotyky s umením
00568 19.04.2017 19.04.2017 Dotyky s umením
00567 24.04.2017 24.04.2017 OBCHODOVANIE S ĽUĎMI - seminár
00566 04.04.2017 04.04.2017 KLUB VENUŠA - klubové stretnutie
00565 03.04.2017 03.04.2017 AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODU - prezentácia
00564 05.04.2017 05.04.2017 Veľkonočný swingový klavír Otakara Krásenského
00563 03.04.2017 05.04.2017 Tvorivé dielne pre postupujúcich recitátorov HK 2017
00562 02.04.2017 02.04.2017 Farmársky rínok - tvorivé dielne
00561 04.04.2017 04.04.2017 Veľká noc ide...
00560 06.04.2017 25.04.2017 AMFO 2017 regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej
00559 07.04.2017 07.04.2017 MLÁDEŽ SPIEVA 2017
00558 01.04.2017 01.04.2017 Benefičný koncert
00557 01.04.2017 01.04.2017 DIVADELNÝ WORKSHOP
00556 20.03.2017 20.03.2017 Spolu... medzigeneračné tvorivé stretnutie
00555 24.03.2017 24.03.2017 AJ UČIŤ SA TREBA UČIŤ - prezentácia
00554 22.03.2017 23.03.2017 ETIKA ,Zdravý životný štýl
00553 21.03.2017 21.03.2017 ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL HUMORNE I VÁŽNE- prezentácia
00552 20.03.2017 20.03.2017 ETIKA-AKO PREŽIŤ EXPANZIU CIVILIZÁCIE-prednáška
00551 10.03.2017 10.03.2017 Týždeň mozgu -ALZHEIMEROVA CHOROBA
00550 22.03.2017 22.03.2017 Ako sa nestať obeťou podvodu - prednáška
00549 28.03.2017 28.03.2017 Póla radí deťom - preventívny projekt
00547 17.03.2017 17.03.2017 Svetový deň vody - prezentácia
00546 17.03.2017 17.03.2017 Extrémizmus - prednáška
00545 10.04.2017 12.04.2017 23. Metamorfózy slova 2017
00544 24.03.2017 24.03.2017 63.Hviezdoslavov Kubín -regionálne kolo
00543 23.03.2017 23.03.2017 63. Hviezdoslavaov Kubín -okresné kolo
00542 13.03.2017 13.03.2017 Dotyky s umením
00541 17.03.2017 17.03.2017 Obnova hradu nad Vinným
00540 02.03.2017 02.03.2017 Divertimento musicale
00539 01.03.2017 01.03.2017 Porušovanie colných a daňových predpisov - prednáška
00538 14.03.2017 14.03.2017 Kyberšikana . prezentácia , film
00537 01.03.2017 01.03.2017 Bezpečná jeseň života - prezentácia
00536 22.02.2017 22.02.2017 Kyberšikana . prezentácia , film
00535 17.02.2017 17.02.2017 PREVENCIA SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ - prezentácia
00534 07.02.2017 07.02.2017 PREVENCIA SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ - prezentácia
00533 21.02.2017 21.02.2017 Obnova hradu nad Vinným
00532 23.02.2017 23.02.2017 Obnova hradu nad Vinným
00531 28.03.2017 13.04.2017 Čaro veľkonočnej kraslice
00530 15.03.2017 31.03.2017 TVORBA 2017 - regionálna súťažná výstava
00529 28.02.2017 28.02.2017 TALENTÁRIUM ZŠ 2017
00528 25.02.2017 25.02.2017 Vansovej Lomnička
00527 01.02.2017 28.02.2017 Pavol HAMMEL OBRAZY
00526 27.01.2017 27.01.2017 O hline a z hliny - prednáška
00525 30.01.2017 30.01.2017 STOP DROGÁM ! - prezentácia s besedou
00524 23.01.2017 23.01.2017 PREVENCIA SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ - prezentácia
00523 05.12.2016 05.12.2016 Od Ondreja do Vianoc
00522 24.02.2017 24.02.2017 Zemplínska scénická jar
00521 31.12.2016 27.01.2017 O hline a z hliny - silvestrovská výstava ZM
00520 16.12.2016 16.12.2016 Vianočný swingový klavír Otakara Krásenského
00519 02.12.2016 02.12.2016 Vianočná tvorivá dielňa pre deti ZŠ
00518 14.12.2016 14.12.2016 Divadlo Kontra – NENÁVIDÍM
00514 24.11.2016 24.11.2016 Podoby duše
00513 22.11.2016 22.11.2016 Obnova hradu nad Vinným
00511 14.11.2016 14.11.2016 Soirée venované ženám
00510 25.11.2016 25.11.2016 Domáce násilie - prezentácia
00509 28.11.2016 28.11.2016 Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na že
00508 09.11.2016 09.11.2016 Trestná činnosť páchaná pod vplyvom drog - prezentáci
00507 22.11.2016 22.11.2016 Domáce násilie - prezentácia
00506 18.11.2016 18.11.2016 Prevencia srdcovo-cievnych ochorení - prezentácia
00505 14.11.2016 14.11.2016 Bezpečná jeseň života - prezentácia
00504 08.11.2016 08.11.2016 Klub Venuša
00503 08.11.2016 08.11.2016 Prevencia srdcovo-cievnych ochorení - prezentácia
00502 24.11.2016 21.12.2016 Martina Vančišinová-Michalovová VÝSTAVA OBRAZOV
00501 08.11.2016 18.11.2016 Tomáš Hulík ŽIVOT BOBRA XII. - výstava fotografií
00500 24.10.2016 04.11.2016 Chyťme sa za ruky a zmeňme svet
00499 04.11.2016 04.11.2016 Sárova Bystrica
00498 13.11.2016 13.11.2016 23. ročník regionálnej prehliadky cirkevných SZ
00497 08.11.2016 08.11.2016 Talentárium MŠ
00496 07.10.2016 21.10.2016 Tvorivá Venuša - výstava ručných prác členiek klubu
00495 21.10.2016 21.10.2016 Tajomstvo moderovania
00494 07.10.2016 21.10.2016 MOJA DUŠA
00493 12.10.2016 12.10.2016 Dotyky s umením
00492 08.10.2016 09.10.2016 HELIGÓNKA a HELIGONKÁRI
00491 01.10.2016 16.12.2016 ZEMPLÍNSKE PERO 2016
00490 10.10.2016 10.10.2016 Podoby duše...
00489 23.09.2016 23.09.2016 Korálkovanie so Zuzkou " Pipkovanie"
00488 30.09.2016 30.09.2016 CITES - prednáška a výstava
00487 09.09.2016 09.09.2016 Fetálny alkoholový syndróm- prezentácia
00486 26.09.2016 27.09.2016 Srdce ako dar - 13. ročník
00485 28.09.2016 06.10.2016 Peter Horvát VIDÍM SVET-LO
00484 08.09.2016 23.09.2016 ANDY GORE výber z tvorby
00483 15.08.2016 26.08.2016 Matúš Pius Niemiec INTROIT - výstava kresieb a malieb
00482 03.08.2016 30.09.2016 KRÁSA V ŠPERKOCH
00481 22.07.2016 12.08.2016 ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA
00480 04.07.2016 08.07.2016 Letný tábor ZOSKÁČIK 2016
00479 01.07.2016 31.08.2016 Poďte s nami p☼TVORIŤ
00478 04.07.2016 08.07.2016 Tvoríme so ZOSKÁČIKOM
00477 20.08.2016 21.08.2016 57. Zemplínske slávnosti
00476 20.08.2016 20.08.2016 KARIČKA 2016
00475 21.06.2016 01.07.2016 Jozef Dubnička OBRAZY A IKONY
00474 18.06.2016 19.06.2016 20.Valalské oslavy Moravany
00473 25.06.2016 25.06.2016 JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU 2016
00472 18.06.2016 19.06.2016 Dni obce Zalužice 2016
00471 15.06.2016 16.06.2016 Póla radí deťom - preventívny program
00470 27.06.2016 27.06.2016 Malé čierne perličky-regionálna súťaž
00469 13.06.2016 17.06.2016 Práca polície očami detí-výstava,sprievodné podujatia
00468 07.06.2016 07.06.2016 Cukrovka-sladká diagnóza s pachuťou horkosti-diskusia
00467 12.06.2016 12.06.2016 Vôňa života - slávnostné popoludnie
00466 12.06.2016 12.06.2016 Folklórne slávnosti 2016 - Trhovište
00465 03.06.2016 03.06.2016 Otváranie studničiek
00464 01.06.2016 17.06.2016 DETSKÝ FAREBNÝ SVET jubilejná výstava
00463 29.05.2016 29.05.2016 Nie nič neľutujem...
00462 08.06.2016 08.06.2016 Ej, zalužicki poľo ...2016
00461 28.05.2016 28.05.2016 Hudobný folklór dospelých 2016
00460 24.05.2016 24.05.2016 Počujem, počuješ, počujeme...
00459 19.05.2016 30.05.2016 Fugova domovina 8. ročník
00458 20.05.2016 20.05.2016 Ja a pes...
00457 12.05.2016 12.05.2016 Štúrov Zvolen
00456 12.6.2016 12.6.2016 Vôňa života - slávnostné popoludnie
00453 24.05.2016 24.05.2016 Zodpovednosť k vlastnej sexualite- prednáška + beseda
00452 29.04.2016 29.04.2016 Ochrana prav duševného vlastníctva - prednáška
00451 02.05.2016 04.05.2016 22.METAMORFÓZY SLOVA
00450 07.05.2016 07.05.2016 ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA - 3. ročník
00449 15.04.2016 15.04.2016 Mládež spieva
00448 11.04.2016 12.04.2016 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016
00447 05.05.2016 17.05.2016 AMFO2016
00446 07.04.2016 25.04.2016 TVORBA 2016
00445 12.04.2016 12.04.2016 Vtáčí raj - film a prednáška
00443 13.04.2016 13.04.2016 Počítačová kriminalita - prednáška
00442 27.04.2016 27.04.2016 Prevencia osteoporózy - prezentácia
00441 25.04.2016 25.04.2016 ALZHEIMER - prezentácia
00440 18.04.2016 18.04.2016 KLUB ZDRAVIA: Kúsok predtým ako narazíme do ľadovca
00439 05.04.2016 05.04.2016 Svetový deň vody: Voda a zamestnanosť- prezentácia
00438 04.04.2016 04.04.2016 KLUB ZDRAVIA:Ako sa tešiť zo života bez rakoviny
00437 21.03.2016 24.10.2016 Poďme spolu p☼TVORIŤ ...tvorivé dielne
00435 16.03.2016 16.03.2016 Mentálne poruchy prijímania potravín - prezentácia
00434 15.03.2016 15.03.2016 Vtáčí raj - film a prednáška
00433 14.03.2016 14.03.2016 Mentálne poruchy prijímania potravín- prezentácia
00432 22.03.2016 22.03.2016 62.Hviezdoslavov Kubín - Sobrance
00431 17.03.2016 17.03.2016 Zemplínska scénicka jar
00430 16.03.2016 16.03.2016 Vansovej Lomnička
00429 11.03.2016 30.03.2016 100% PARIS výstava fotografií
00428 08.04.2016 08.04.2016 DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY 2016
00427 14.03.2016 14.03.2016 Spolu ...
00426 01.03.2016 22.03.2016 Cifrované vajíčka
00425 10.03.2016 10.03.2016 Obnova hradu nad Vinným
00424 15.03.2016 15.03.2016 KLUB VENUŠA : slávnostné popoludnie - MDŽ
00423 01.03.2016 01.03.2016 KLUB VENUŠA
00421 21.03.2016 21.03.2016 KLUB ZDRAVIA
00420 07.03.2016 07.03.2016 KLUB ZDRAVIA - Strukoviny- nenápadné bohatstvo
00419 22.02.2016 22.02.2016 Obnova hradu nad Vinným
00418 15.02.2016 08.03.2016 EKO foto z plenéru
00417 11.02.2016 11.02.2016 Kyberšikana- prezentácia
00416 10.02.2016 10.02.2016 Kyberšikana- prezentácia
00414 24.02.2016 24.02.2016 Talentárium 2016
00413 25.01.2016 09.02.2016 PREMENY-výstava fotografií Krízového strediska Snina
00411 19.02.2016 19.02.2016 Pravidlá a cvičenia na zníženie stresu - prednáška
00410 22.02.2016 22.02.2016 KLUB ZDRAVIA - Zdravý človek 21.storočia
00409 08.02.2016 08.02.2016 Klub zdravia - Otestujte svoje zdravie
00408 15.01.2016 15.01.2016 Aj učiť sa treba učiť - prednáška
00407 18.12.2015 18.12.2015 Vianočný swingový klavír Otakara Krásenského
00406 31.12.2015 21.01.2016 KRAJINÁRSKE IMPRESIE ZO ZEMPLÍNA
00405 Tvorivý svet - naša budúcnosť
00404 10.12.2015 10.12.2015 Krása adventných vencov
00403 07.12.2015 07.12.2015 Bezpečnesť na cestách - beseda
00402 10.12.2015 10.12.2015 Nevyužité možnosti ľudovej medicíny
00401 05.12.2015 05.12.2015 Chvíle vianočné...prežime v láske a v šťastí spoločne
00400 Bezpečnosť na cestách - prednáška
00398 Bezpečnosť na cestách - prednáška
00397 04.12.2015 18.12.2015 Nevyužité možnosti ľudovej medicíny Milady Ivankovej
00396 13.12.2015 13.12.2015 VIANOCE s heligónkou
00395 04.12.2015 04.12.2015 Ako začať ...tvorivá dielňa pre začínajúcich autorov
00394 Ochrana práv duševného vlastníctva
00393 30.11.2015 30.11.2015 Vianočné spomienky
00392 16.11.2015 26.11.2015 Romane čercheňa - Rómske hviezdy
00391 22.11.2015 22.11.2015 22. ročník regionálnej prehliadky cirkevných spevácky
00390 13.12.2015 13.12.2015 VIANOČNÝ KONCERT FS Zemplín a DFS Zemplínik
00389 20.11.2015 20.11.2015 Porušovanie colných a daňových predpisov - prednáška
00388 20.11.2015 20.11.2015 TO NAJLEPŠIE ZO ZEMPLÍNSKEHO PERA
00387 05.11.2015 05.11.2015 Beseda s autorkou kníh pre deti
00386 20.11.2015 20.11.2015 Obchodovanie s ľuďmi - prednáška a film
00385 Pocta Ľudovítovi Štúrovi- lit.dram.pásmo
00384 16.11.2015 27.11.2015 STROM REGIÓNU ZEMPLÍNA 2015 - anketa a výstava
00383 24.11.2015 24.11.2015 Počítačová kriminalita - prednáška
00382 04.11.2015 30.11.2015 Čo vieš o Ľudovítovi Štúrovi ? - film a kvíz
00381 10.11.2015 10.11.2015 Etika-ako prežiť expanziu civilizácie - prednáška
00380 09.11.2015 30.11.2015 Trestná činnosť páchaná pod vplyvom drog - prednáška
00379 03.11.2015 13.11.2015 Jarmila Sabová OBRAZ ZOS ČUVAČOM
00378 02.10.2015 04.10.2015 EKOLÓGIA verz. TURIZMUS vo fotografii-tvorivá dielňa
00377 27.10.2015 28.10.2015 Pocta Ľudovítovi Štúrovi- lit.dram.pásmo
00376 26.10.2015 26.10.2015 Kvízy: Čo vieš o Ľudovítovi Štúrovi?
00375 20.10.2015 20.10.2015 Sociálna krížovka - prednáška
00374 09.10.2015 16.10.2015 Kvízy: Čo vieš o Ľudovítovi Štúrovi?
00373 03.11.2015 03.11.2015 Sárova Bystrica
00372 19.10.2015 30.10.2015 PODOBY ZEMPLÍNA detská výtvarná súťaž
00371 16.10.2015 16.10.2015 Moderátorská abeceda-tvorivá dielňa moderátorov
00370 09.10.2015 09.10.2015 Podoby duše
00369 15.10.2015 15.10.2015 Dotyky s umením
00368 01.10.2015 16.10.2015 Moja duša
00367 04.12.2015 04.12.2015 Zemplínske pero 2015
00366 01.10.2015 01.10.2015 Krst knihy
00365 01.10.2015 01.10.2015 Čo vieš o Ľ.Štúrovi? - film a kvíz
00364 október november ORIGAMI - tvorivé dielne
00363 22.09.2015 16.10.2015 ĽUDOVÍT ŠTÚR
00362 18.09.2015 29.09.2015 V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
00361 " Bezpečne do školy " - prednáška
00360 1.10.2015 1.10.2015 Čo vieš o Ľudovítovi Štúrovi ? - film a kvíz
00359 28.09.2015 28.09.2015 Obchodovanie s ľuďmi - prednáška a film
00358 19.09.2015 19.09.2015 Cantiamo Insieme
00357 21.09.2015 21.09.2015 Mojimi očami...
00356 28.09.2015 29.09.2015 Srdce ako dar
00355 10.09.2015 10.09.2015 Swingový klavír Otakara Krásenského
00354 09.09.2015 09.09.2015 Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syn
00353 06.09.2015 06.09.2015 Slávnosť nového chleba
00352 20.08.2015 11.09.2015 1. Výstava fotografií fotoklubu ZEMPFO Michalovce
00351 25.08.2015 25.08.2015 LETNÝ VÁNOK S VÁNKOM
00350 15.08.2015 16.08.2015 56. Zemplínske slávnosti
00349 03.08.2015 17.08.2015 Juraji KOVÁČ VÝSTAVA OBRAZOV
00348 03.07.2015 31.07.2015 CESTA ZA SVETLOM A TIEŇOM výstava fotografií
00347 19.06.2015 21.06.2015 Dni obce Zalužice
00346 20.06.2015 20.06.2015 Jánske ohne nad Šíravou
00345 25.06.2015 25.06.2015 Keď duša bolí... - prednáška
00344 26.06.2015 26.06.2015 Malé čierne perličky
00343 18.06.2015 18.06.2015 Dotyky s umením
00342 11.06.2015 11.06.2015 Otváranie studničiek
00341 16.06.2015 30.07.2015 ORIGAMI Mariky Piatničkovej
00340 10.06.2015 30.06.2015 Ľudmila Lakomá-Krausová DEDIČSTVO OTCOV
00339 26.05.2015 05.06.2015 VÝTVARNÝ A LITERÁRNY ODKAZ Ľudovíta ŠTÚRA
00338 06.07.2015 10.07.2015 ZOSKÁČIK-detský letný tábor
00337 05.06.2015 05.06.2015 Ej, zalužicki poľo...
00336 15.06.2015 15.06.2015 Práca polície očami detí- vyhodnotenie
00335 08.06.2015 08.06.2015 Prevencia kyberšikany - prednáška
00334 03.06.2015 03.06.2015 Póla radí deťom
00333 01.06.2015 01.06.2015 Swingový klavír O.Krásenského
00332 26.05.2015 26.05.2015 Dospievanie u chlapcov a dievčat - prednáška
00331 19.05.2015 19.05.2015 Prevencia kyberšikany - prednáška
00330 17.05.2015 17.05.2015 Láskavé slovo. Pohladenie. Úsmev.
00329 06.05.2015 06.05.2015 Policajti v boji proti drogám - prednáška
00328 19.05.2015 19.05.2015 Dotyky s umením
00327 14.05.2015 14.05.2015 Štúrov Zvolen
00326 13.05.2015 26.05.2015 FUGOVA DOMOVINA výtvarno literárna súťaž
00325 12.05.2015 12.05.2015 prednáška, beseda - T.J . Mousson
00324 04.05.2015 06.05.2015 21. METAMORFÓZY SLOVA 2015
00323 30.04.2015 30.04.2015 Mládež spieva 2015
00322 27.04.2015 27.04.2015 Prednáška o hrnčiarstve
00321 02.05.2015 02.05.2015 NOSITELIA TRADÍCIÍ 2015
00320 02.05.2015 02.05.2015 Zemplínska heligónka 2015
00319 13.04.2015 30.04.2015 AMFO 2015 regionálna súťažná foto výstava
00318 05.05.2015 05.05.2015 prednáška : Načo je nám imunita?
00317 05.05.2015 05.05.2015 prednáška : Načo je nám imunita?
00315 28.04.2015 28.04.2015 prednášky: Prevencia kyberšikany
00313 14.04.2015 14.04.2015 Dotyky s umením
00312 21.04.2015 22.04.2015 61.Hviezdoslavov Kubín
00311 31.03.2015 31.03.2015 61. Hviezdoslavov Kubín
00310 18.03.2015 31.03.2015 Cifrované vajíčka, veľkonočná výstava
00309 26.03.2015 26.03.2015 Šikovné ruky
00308 11.03.2015 11.03.2015 Kyberšikana - prednáška
00307 10.03.2015 10.03.2015 Obchodovanie s ľuďmi - prednáška
00304 25.03.2015 25.03.2015 Zemplínska scénická jar
00303 21.03.2015 21.03.2015 Vansovej Lomnička - Krajská súťaž
00302 05.03.2015 05.03.2015 O hrade v podhradí
00301 14.03.2015 14.03.2015 Prechádzka s remeselníkmi po Farmárskom rínku
00300 28.03.2015 28.03.2015 Detský folklórny festival 2015
00299 23.03.2015 25.03.2015 Umlčané svedkyne - výstava
00298 06.03.2015 27.03.2015 TVORBA 2015-regionálna súťažná výstava
00296 19.02.2015 19.02.2015 Beseda
00295 25.03.2015 25.03.2015 Umlčané svedkyne - otvorená diskusia
00294 03.03.2015 03.03.2015 Naučme sa zdravo stravovať - kurz
00293 03.03.2015 03.03.2015 Prevencia srdcovo-cievných ochorení a obezita - predn
00292 19.02.2015 19.02.2015 Dospievanie - prednáška a beseda
00291 18.02.2015 18.02.2015 Symptómy drogových závislostí - prednáška
00290 12.02.2015 12.02.2015 Obchodovanie s ľuďmi - film a prednáška
00289 11.02.2015 11.02.2015 Trestná činnosť a šikana - prednáška
00288 21.01.2015 21.01.2015 Prostitúcia a sexuálne prenosné ochorenia - prednáška
00287 18.02.2015 18.02.2015 Colníci ako ich nepoznáme - ochrana práv duševného vl
00286 19.02.2015 19.02.2015 PAKT 2015
00285 14.02.2015 14.02.2015 Hodovanie v Husáku
00284 14.02.2015 14.02.2015 Ukončenie fašiangov
00283 13.02.2015 13.02.2015 Páranie peria
00282 14.01.2015 29.01.2015 Výstava študijného odboru ODEVNÝ DIZAJN - SOŠOaS Mich
00281 05.02.2015 27.02.2015 INSITNÁ TVORBA Miroslava Potomu
00280 19.02.2015 19.02.2015 TALENTÁRIUM
00278 06.01.2015 06.01.2015 Návraty k Vianociam
00277 04.01.2015 04.01.2015 Na Viľiju
00276 08.12.2014 19.12.2014 Kračun na Zemplíne v umení a remeslách - výstava
00274 04.12.2014 04.12.2014 Prevencia osteoporózy - prednáška
00273 03.12.2014 03.12.2014 Boj proti AIDS - prednáška
00272 18.11.2014 21.11.2014 ETBD
00271 20.11.2014 02.12.2014 Tvorené s láskou, výstava
00270 12.11.2014 12.11.2014 Obnova Vinianskeho hradu
00269 05.11.2014 05.11.2014 Ľ. Lakomá- Krausová - beseda
00268 10.10.2014 12.10.2014 Jesenné tvorivé stretnutie neprof. výtvarníkov
00267 17.10.2014 14.11.2014 RYTMY V UMENÍ, Ľudmila Lakomá Krausová-obrazy
00266 03.11.2014 03.11.2014 Sárova Bystrica
00264 28.10.2014 28.10.2014 Oliho príbeh, Póla radí deťom - prednášky
00263 27.10.2014 27.10.2014 " Bezpečná jeseň života " -prednáška
00262 24.10.2014 24.10.2014 Prevencia šikanovania - prednáška
00260 24.10.2014 24.10.2014 Dotyky s umením - Ľ. Lakomá - Krausová
00259 22.10.2014 22.10.2014 COLNÍCI - ako ich nepoznáme
00258 01.10.2014 15.12.2014 Zemplínske pero 2014
00257 13.10.2014 14.10.2014 11. SRDCE AKO DAR
00256 21.10.2014 21.10.2014 Z MÉHO ŽIVOTA
00255 01.09.2014 31.10.2014 Tvoríme, teda sme ...
00254 01.09.2014 31.10.2014 Aj s pochrámanou dušou sa dá tvoriť ...
00253 15.10.2014 15.10.2014 Kriminalita u detí a mádeže- prednáška
00252 22.10.2014 22.10.2014 Prevencia trestnej činnosti - prednáška
00249 10.10.2014 10.10.2014 Duša - poznáme ju?
00248 03.10.2014 17.10.2014 Jubilejná autorská výstava obrazov Júliúsa Kráľa
00247 22.09.2014 23.09.2014 COLNÍCI - ako ich nepoznáme
00246 04.09.2014 19.09.2014 Lucia Chocholáčková - Farebné tancujúce mestá
00245 19.08.2014 19.08.2014 Obnova Vinianskeho hradu
00244 13.08.2014 28.08.2014 Ingrid Š. Hrubá PRECHÁDZKA VINIANSKYM HRADOM
00243 02.08.2014 02.08.2014 Folklórny festival
00242 28.07.2014 08.08.2014 Anna Demská "NÁVRATY" autorská výstava obrazov
00241 02.08.2014 02.08.2014 Poznávame región
00240 04.07.2014 24.07.2014 Gabriela Gombošová "Slobodné sny" - výstava obrazov
00239 21.06.2014 21.06.2014 Jánske ohne
00238 13.06.2014 19.06.2014 Výstava ručných prác
00237 01.06.2014 30.06.2014 Premietanie filmov z festivalu Jeden svet
00236 01.05.2014 30.11.2014 Spájanie - tvorivé dielne
00235 16.06.2014 20.06.2014 Práca polície očami detí - výstava
00234 16.06.2014 20.06.2014 Práca polície očami detí - výstava
00233 20.06.2014 20.06.2014 Malé čierne perličky - regionálna súťaž
00231 09.06.2014 09.06.2014 Obchodovanie s ľuďmi - prednáška s filmom
00230 03.06.2014 03.06.2014 Beseda s psychologičkou o dospievaní
00229 10.06.2014 27.06.2014 "Music Moments" Pavol Papač, výstava fotografií
00228 15.06.2014 15.06.2014 Folklórne slávnosti - Trhovište
00227 20.06.2014 20.06.2014 Ej, zalužicki poľo ...
00226 13.05.2014 28.05.2014 Krásy prírody očami detí - výstava
00225 28.05.2014 28.05.2014 Otváranie studničiek
00224 25.05.2014 25.05.2014 Šansónový večer
00223 20.05.2014 20.05.2014 prednáška:Pravidlá a cvičenia pre zníženie stresu
00222 21.05.2014 05.06.2014 Fugova domovina, výtvarno-literárna súťaž
00221 23.05.2014 23.05.2014 Sociálna krížovka - prednáška
00220 18.05.2014 18.05.2014 Na slávu života - slávnostné popoludnie
00219 13.05.2014 13.05.2014 Dospievanie a zodpovednosť k vlastnej sexualite
00218 25.04.2014 25.04.2014 O bocianovi bielom - prednáška
00217 24.04.2014 24.04.2014 Vlčie hory - prednáška a film
00216 23.04.2014 23.04.2011 Senné rybníky a Medzibodrožie -prednáška
00214 02.05.2014 02.05.2014 Živá knižnica, tvorivé dielne
00213 30.04.2014 30.04.2014 Trojgeneračné stavanie mája
00212 30.04.2014 30.04.2014 Potulky po regióne - Folklór bez hraníc
00211 30.04.2014 30.04.2014 Stavanie mája
00210 03.05.2014 03.05.2014 Zemplínska heligónka
00209 30.04.2014 19.05.2014 AMFO 2014
00208 05.05.2014 07.05.2014 20. METAMORFÓZY SLOVA
00207 14.05.2014 14.05.2014 ŠTÚROV ZVOLEN
00206 15.04.2014 15.04.2014 Preventívne aktivity
00205 07.04.2014 09.04.2014 Workshop
00204 01.04.2014 30.04.2014 Krásy prírody očami detí
00203 08.04.2014 09.04.2014 Špecifiká regiónu
00202 11.04.2014 14.04.2014 Môj priateľ pes
00201 28.04.2014 28.04.2014 Bezpečný návrat domov - preventívny projekt
00200 26.5.2014 29.5.2014 Póla radí deťom - preventívny projekt
00199 07.04.2014 07.04.2014 Zdravý životný štýl - seminár
00198 11.04.2014 11.04.2014 Kurz carvingu
00197 02.04.2014 02.04.2014 Lesoochranárska škola 2014 - seminár
00196 10.04.2014 10.04.2014 Mládež spieva - krajská súťaž mládežníckych zborov KS
00195 31.03.2014 22.04.2014 TVORBA 2014, regionálna súťažná výstava
00194 27.03.2014 27.03.2014 prednáška: Zdravý životný štýl humorne i vážne
00193 25.03.2014 25.03.2014 60. Hviezdoslavov Kubín
00192 24.03.2014 24.03.2014 Seniori a požiarna prevencia
00191 01.04.2014 16.04.2014 Veľkonočná výstava ČAROVNÉ ŠKRUPINKY
00190 11.03.2014 21.03.2014 Romane čercheňa - Rómske hviezdy
00189 19.03.2014 21.03.2014 60. Hviezdoslavov Kubín
00188 17.03.2014 30.04.2014 Deň Zeme - harmonogram podujatí
00187 26.03.2014 26.03.2014 Pravidlá a cvičenia pre zníženie stresu - seminár
00186 25.03.2014 25.03.2014 Svetový deň vody - prednáška
00183 19.03.2014 19.03.2014 Aj učiť sa treba učiť - prednáška
00182 18.03.2014 18.03.2014 Orol kráľovský a CHKO Vihorlat - prednáška a film
00180 12.03.2014 12.03.2014 Výchova k partnerstvu - prednáška
00179 10.03.2014 10.03.2014 prednáška: Aj učiť sa treba učiť
00178 08.03.2014 08.03.2014 Stretnutie plné prekvapení
00176 27.02.2014 27.02.2014 Dotyky s umením - beseda
00175 25.02.2014 30.04.2020 Tvorivé veľkonočné dielne
00174 19.02.2014 19.02.2014 Sociálna krížovka - prednáška
00173 24.02.2014 07.03.2014 Jozefína Štefančíková Poézia gobelínu
00172 18.02.2014 18.02.2014 Obchodovanie s ľuďmi - prednáška
00171 28.02.2014 28.02.2014 Zemplínska scénická jar
00169 12.02.2014 12.02.2014 Ako sa sadí strom bohatstva, Aj učiť sa treba učiť -
00168 12.02.2014 12.02.2014 Čo sa skrýva za chorobou môjho dieťaťa
00167 01.02.2014 01.02.2014 Páranie peria
00166 01.02.2014 01.02.2014 Fašiangové slávnosti
00165 24.01.2014 14.02.2014 Vasiľ Svaljavčik OBRAZY
00163 21.01.2014 21.01.2014 Trestná činnosť páchaná pod vplyvom drog
00162 17.02.2014 17.02.2014 Obchodovanie s ľuďmi - prednáška
00161 15.01.2014 15.01.2014 Ako zvládať stres - prednáška
00160 01.01.2014 28.02.2014 podujatia - januar-februar2014
00154 10.12.2013 10.12.2013 Krása adventných vencov
00153 05.12.2013 05.12.2013 Hráme sa na remeslá
00152 13.11.2013 14.12.2013 Tvorivé dielne pre vedúcich a členov folklórnych skup
00151 01.12.2013 31.12.2013 Podujatia ZOS Michalovce - december 2013
00150 05.12.2013 08.01.2014 Odkaz sv. Cyrila a Metoda
00149 28.11.2013 28.11.2013 Malé čierne perličky
00148 25.11.2013 25.11.2013 Obchodovanie so ženami
00147 18.11.2013 18.11.2013 Pozor šmejdi!
00146 01.11.2013 22.11.2013 Európsky týždeň boja proti drogám
00145 11.11.2013 19.12.2013 Prečo som na svete rád/rada
00144 12.11.2013 12.11.2013 prednáška:Zdravý životný štýl humorne i vážne
00142 18.11.2013 22.11.2013 Európsky týždeň boja proti drogám
00141 18.11.2013 18.11.2013 Naj tekvica
00140 15.11.2013 15.11.2013 Zvieratká v lese
00138 12.11.2013 30.11.2013 Človek - Tvorca, výstava obrazov Juraja Kováča
00137 01.11.2013 30.11.2013 Podujatia ZOS Michalovce - november 2013
00136 24.10.2013 24.10.2013 Slovo ako dar - regionálna súťaž
00135 28.10.2013 28.10.2013 SÁROVA BYSTRICA
00134 29.10.2013 29.10.2013 prednáška: Etika-ako prežiť expanziu civilizácie...
00133 24.10.2013 24.10.2013 prednáška:Zdravý životný štýl humorne i vážne
00132 26.10.2013 26.10.2013 Deň úcty k starším
00131 03.10.2013 31.10.2013 Tvorené s láskou - DSS Ondava
00129 19.10.2013 19.10.2013 Deň obce
00128 13.10.2013 13.10.2013 Modlitbové stíšenie
00127 13.10.2013 13.10.2013 Poďakovanie za úrodu
00125 10.10.2013 10.10.2013 Prevencia kriminality
00124 08.10.2013 08.10.2013 Prevencia kriminality
00123 01.10.2013 16.12.2013 Zemplínske pero 2013
00121 01.10.2013 31.10.2013 MOJA DUŠA - Integra tak, ako ju nepoznáte ...
00119 28.09.2013 28.09.2013 Deň stretnutí
00118 23.09.2013 24.09.2013 SRDCE AKO DAR
00117 23.09.2013 31.10.2013 5/9 Tibeťanov - kurz
00115 01.09.2013 30.09.2013 Podujatia ZOS Michalovce september 2013
00112 01.09.2013 01.09.2013 Prehliadka dožinkových slávností
00111 30.08.2013 30.08.2013 POTULKY PO ZAKARPATÍ
00110 1.7.2013 04.07.2013 Letný tábor Zoskáčik
00109 17.08.2013 18.08.2013 54. Zemplínske slávnosti
00108 12.08.2013 04.09.2013 Alžbeta Meňkyová - výber z tvorby
00107 25.08.2013 25.08.2013 41. Podhoroďské slávnosti
00106 17.08.2013 17.08.2013 Oslavy obce Jenkovce
00105 10.08.2013 10.08.2013 Folklórny festival
00104 10.08.2013 10.08.2013 Deň obce Kristy
00103 04.08.2013 04.08.2013 Folklórny festival Zemplína
00102 15.07.2013 31.07.2013 Výstava háčkovaných prác
00100 22.06.2013 22.06.2013 JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU
00099 21.06.2013 21.06.2013 KONCERT- Jaroslav Ježek a Slovensko
00098 13.06.2013 26.07.2013 Plenérová fotografia- výber z Medzinárodných plenérov
00097 17.06.2013 28.06.2013 Výstava ručných prác
00096 23.06.2013 23.06.2013 Oslavy 5. výročia zápisu kostolíka v R. Bystrej
00095 16.06.2013 16.06.2013 Požiarna prevencia
00094 15.06.2013 15.06.2013 Aj my sme tu
00093 16.06.2013 16.06.2013 Folklórne slávnosti TRHOVIŠTE
00092 01.06.2013 30.06.2013 Podujatia na mesiac jún 2013
00091 31.05.2013 31.05.2013 prednáška: Etika - ako prežiť expanziu civilizácie
00090 27.05.2013 27.05.2013 prednáška: Zábavné manažérstvo
00089 09.06.2013 09.06.2013 Jarmok dobrej nálady
00088 12.06.2013 12.06.2013 workshop - Projektové vyučovanie
00085 22.05.2013 22.05.2013 Beseda s preventistkou ORPZ
00084 14.05.2013 14.05.2013 prednáška: Dospievanie
00082 03.06.2013 03.06.2013 Požiarna prevencia
00081 12.06.2013 12.06.2013 Ej, zalužicki poľo...
00080 15.05.2013 10.06.2013 Fugova domovina
00079 14.07.2013 14.07.2013 Otváranie studničiek
00076 13.05.2013 31.05.2013 Krásy prírody očami detí
00075 10.05.2013 10.05.2013 Mládež spieva
00074 12.05.2013 12.05.2013 "Nie, nič neľutujem"- spomienkový koncert Edith Piaf
00073 01.05.2013 31.05.2013 Podujatia na mesiac máj 2013
00072 11.05.2013 11.05.2013 Deň priateľstva/Deň dobrosusidstva
00071 03.05.2013 03.05.2013 Štúrov Zvolen
00070 24.04.2013 26.04.2013 19.Metamorfózy slova
00069 18.04.2013 18.04.2013 Odkaz sv. Cyrila a Metoda
00068 01.04.2013 30.04.2013 Podujatia na mesiac apríl 2013
00067 04.2013 04.2013 Krásy prírody očami detí
00064 23.04.2013 26.04.2013 SPáJANIE
00060 05.04.2013 05.04.2013 Detský folklórny festival
00059 10.04.2014 11.04.2013 59.Hviezdoslavov Kubín
00058 04.04.2013 29.04.2013 Deň Zeme - videoprojekcie s besedami
00056 08.04.2013 10.05.2013 Slovenská cesta do kozmu - výstava
00055 12.03.2013 12.03.2013 Prednáška : Výchova k partnerstvu
00054 22.03.2013 22.03.2013 Naše dedičstvo
00053 19.03.2013 19.03.2013 prednáška : Zdravý životný štýl
00052 07.03.2013 22.03.2013 Veľkonočné variácie
00051 15.03.2013 19.03.2013 Hráme sa na remeslá -veľkonočné tvorivé dielne
00050 12.03.2013 12.03.2013 Ako sa sadí strom bohatstva
00047 06.03.2013 07.03.2013 59.Hviezdoslavov Kubín-Sobrance
00044 19.04.2013 10.05.2013 AMFO 2013
00043 19.03.2013 11.04.2013 TVORBA 2013
00039 4.3.2013 04.03.2013 Kurz pletenia z papiera
00038 05.03.2013 05.03.2013 Ako sa sadí strom bohatstva
00036 05.02.2013 07.03.2013 PROCES PREMENY
00032 28.02.2013 28.02.2013 Zemplínska scénická jar
00030 0 0 Poďakovanie za podporu mestu Michalovce